Seks ærlige tjenere

 

Kender du digtet om de seks ærlige tjenere, skrevet af Rudyard Kipling?

De første 4 linier kan bruges om næsten alt.
 

Jeg kender seks ærlige tjenere;

(De har lært mig alt jeg ved)

Deres navne er: Hvad, Hvorfor, Hvornår og

Hvordan, Hvor og Hvem
 
 

Du tager hvilket emne du har lyst til lave en aktivitet om. (nogle er sværere end andre) og du bygger derpå hele aktiviteten op omkring disse seks tjenere. Tag nu f.eks. emnet: Sabbatten:
 

Hvad: Overholde Sabbatten... nogle ting er gode at gøre om Sabbatten. (andre ting knap så gode). Lav en liste over gode aktiviteter. Definer for børnene hvad det betyder at holde: Sabbatten Hellig.
 

Hvorfor: fordi Herren selv hvilede på den 7. dag. Fordi vi kan mindes selve opstandelsen på hviledagen.
 

Hvornår: Søndag, selvfølgelig- Men vi forbereder os til denne dag, så vi kan holde den Hellig. Vi handler og gør rent.

SYNG: Lørdag
 

Hvordan: (lav en liste sammen med børnene over ting som kan hjælpe dem med at holde Sabbatten hellig. Det kan være ting som: deltage i kirkens møder, studere, besøge familien, skrive dagbog o.s.v.

SYNG: Hold guds befalinger
 

Hvor: kirke, hjemme (tal om at man også holder Sabbatten hellig hjemme.
 

Hvem: Alle! Hvad med dem der ikke gør?
 

Nogle af disse tjenere har kortere svar end andre. Nogle behøver længere forklaring end andre. Syng sange, så har du en dejlig kombineret fællestid.