(BS 56) Helligånden, 2. vers 
(af Pia Koch)
 • Fremstil 5 blomster hvor der i blomsterhovedet står enten: HVEM, HVOR, HVAD, HVORFOR, HVORNÅR. Bagpå disser blomster skrives nu disse spørgsmål:
  1. Hvem døbte Jesus Kristus?
  2. Hvor blev Jesus døbt?
  3. Hvad er nedsænkning?
  4. Hvorfor blev Jesus døbt?
  5. Hvornår kan vi blive døbt?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Bed 5 børn komme frem på skift. Lad dem trække en blomst. Læs spørgsmålet på blomsten. Spørg børnene om de kan svare på spørgsmålet.

  HVEM: Hvem døbte Jesus Kristus? (Johannes døberen)

  HVOR: Hvor blev Jesus døbt? (I Jordanfloden)

  HVAD: Hvad er nedsænkning? (At blive fuldstændig dækket af vand)

  HVORFOR: Hvorfor blev Jesus døbt? (For at adlyde vor himmelske Faders befaling og sætte et eksempel for os)

  HVORNÅR: Hvornår kan vi blive døbt? (Når vi er otte år)

  Når nu I tænker på svarene på disse spørgsmål kender I da nogle sange, hvor disse svar indgår?("Når jeg engang bli´r otte år" og"Jesus kom til Jordanfloden")

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  SYNG: Når jeg engang bli´r otte år & Jesus kom til Jordanfloden"

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Fortæle historien om Boyd K. Packer og hans tur til Afrika. (S.79 i "Fællestid i primary")

  Når vi er blevet døbt får vi Helligånden.

  En gang imellem overhører vi måske Helligånden, fordi vi ikke tror på hvad den fortæller os.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tampen brænder.

  Imens synges 1. vers af "Helligånden" . Vi kan lege den et par gange, alt efter hvordan det går.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Omdel ordstrimler med til 2. vers af HELLIGÅNDEN. Del evt. børnene op i hold, så de kan hjælpes af. Børnene pusler så verset rigtigt sammen.

  SYNG: 2. vers af Helligånden.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Lad evt. sanglederen få resten af tiden.