Påske program
(tilpasset efter ide fra FAMILIEAFTEN, ide-´og håndbog 1983 lektie 36)

Syng "Han sendte sin Søn”

Læs John 3:16.

Fortæller:
Selvom vor himmelske Fader vidste at Jesus ville blive grusomt behandlet, sendte han ham til jorden.
Jesus elsker os så højt, at han også ønskede at komme. Begge ønsker de at vi skal komme tilbage og leve med dem igen.
Kan I huske, hvem der sang den nat Jesus blev født? Ja, engle.

Syng "Stille nat" (Salmer, nr. 167).

Læs Mat. 19:13-14.

Fortæller:
Jesus forkyndte evangeliet, helbredte de syge og velsignede børnene.
Han elskede alle og mange mennesker elskede også ham.
Hele tiden på jorden tjente Jesus andre.
Han er et godt eksempel for os at følge.
Han tænkte aldrig på sig selv, han gav hele tiden til andre.

Syng "Elsker hverandre"

Læs Luk. 22:44.

Fortæller:
Jesus vidste da tiden var inde hvor han skulle lide for vore synder ~ og dø for os.
Jesus samlede sine apostle omkring sig til Påskefesten. Han belærte dem om nadveren.
Han sagde det var vigtigt for dem at deltage i den. At det var måden hvorpå de kunne mindes ham.
Han gav dem også en anden belæring, og den står i John. 13:34:
Læs John. 13:34

Syng "Nadveren"

Læs John 19:17-18.

Fortæller:
Hvem ved hvad vi kalder Fredagen i Påsken? Ja, LANGFREDAG.
Nu skal I høre hvorfor: Fredag aften, efter en lang dag, blev Jesus begravet i en hule i klippen.
Han var blevet slået, spyttet på og grint af. Han var blevet hængt op på et kors, og fået søm slået igennem sine hænder og håndled.
Det havde været en LANG dag for Jesus og hans tilhængere.
En dag fyldt med sorg og smerte. Derfor kalder vi dagen for LANGFREDAG.
MEN Jesus TILGAV alle de der havde gjort dette mod ham. Da han hang der på korset.

Syng "Et grønklædt højdedrag” eller “Hjælp mig Oh Fader at tilgi’ som dig”

Læs Mat. 27:57-60.

Fortæller:
Jesus blev begravet i Fredag aften, da Jøderne ikke måtte begrave deres døde om lørdagen. Lørdagen er Jødernes Helligdag.
Nogle kvinder ville gerne salve Jesu legeme i en speciel olie før han skulle begraves, men der var ikke tid til det, derfor planlage de at komme tilbage så snart Sabbatten var forbi.
Sabbatten var lang for dem. De græd og tænke kun på Jesus.
Men de havde TRO på Jesus. De huskede de ord han havde talt til dem.

Syng "At tænke på Jesus” eller “Tro”

Læs Luk. 24:1-9.

Fortæller:
Da Maria Magdalene kom ud til graven, var den store sten rullet væk.
Maria Magdalene var den første der så Jesus. Hun gik derefter hen til apostlene og fortalte dem det.
På trods af deres tro på Jesus, havde de svært ved at tro hende. Ikke lang tid efter viste Jesus sig for apostlene.

Læs Luk. 24:36-39 (han viser sig for apostlene)
Nu troede apostlene. De blev fyldt med glæde. Jesus var opstanden fra de døde og hos dem igen.
Påskens mirakel var at Jesus Kristus overvandt døden. At han lever.
Alt dette skete for mange år siden, men det gælder stadig: HAN LEVER! Han elsker os.
Han har genoprettet sig kirke på jorden. Vi kan glædes sammen med og mindes ham.

Syng “Jeg tilhører Jesu Kristi kirke”

Overgiv resten af tiden til sanglederen. Øv sangen:  “Jesus opstanden”