Påske repetitionsspil
(af Sharon Stone)

 

Lav en stor tegning på tavlen af en vase med 8 blomsterstængler. Ud af forskellige farver karton laver du 8 blomsterhoveder. Laminer disse blomsterhoveder.

Sæt dem fast på tavlen med blu-tac (hæftemasse eller malertape). BAGPÅ disse blomsterhoveder skriver de navnet på en sang som du gerne vil der skal synges.

INSTRUKTIONER:

Lad et barn stå 3 skridt fra “blomstervasen”. Marker evt. disse skridt med malertape eller lign. på gulvet.

For hvert rigtigt svar, (børnene kan hjælpe hinanden + lærerne må gerne hjælpe til) tager barnet ét skridt frem. Efter 3 spørgsmål står barnet nu foran blomstervasen, og kan “trække” en blomstersang. (Du skal kun bruge 8 børn til denne aktivitet - en til hver gruppe spørgsmål). Ønsker du sangene sunget i en bestemt rækkefølge, kan du skrive numre på blomsterhovederne.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvad kalder vi Jesu lidelser for vore synder, som gør det muligt for os at opstå? (FORSONINGEN)
 2. Hvilken årlig begivenhed markerer Jesu død og opstandelse? (PÅSKE)
 3. Hvilken ugentlig begivenhed deltager vi i, som skal minde os om hvad Jesu led for os? (NADVEREN)
SYNG: Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvilket dyr red Jesus ind i Jerusalem på? (ÆSEL)
 2. Hvilken fest fejrede Jesus med sine disciple i det øvre rum i Jerusalem? (JØDERNES PÅSKEFEST)
 3. Templet er et helligt sted. Hvad gjorde mændene i templet som gjorde Jesus vred? (VEKSLEDE PENGE OG SOLGTE TING)
SYNG: Jeg elsker Herrens tempel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvilket bjerg tog Jesus sine disciple med hen til efter det sidste måltid? (OLIEBJERGET)
 2. Jesus forlod sine disciple og gik længere ind i haven for at bede. Hvad hed den have? (GETHSEMANE HAVE)
 3. Hvad skete der med Jesu legeme medens han bad til sin Fader? (HAN BLØDTE FRA HVER EN PORE MEDENS HAN LED FOR VORE SYNDER)
SYNG: Jeg søger til Herren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvad hed den ypperstepræst, som beordrede Jesus dømt? (KAJFAS)
 2. Hvad hed romerske statholder som mente Jesus var uskyldig? (PONTIUS PILATUS)
 3. Hvor kan vi læse om Jesu liv, død og opstandelse? (SKRIFTERNE)
SYNG: Søg, tænk og bed

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvilken konge sendte Pilatus Jesus hen til? (HERODES)
 2. Hvilken morder blev frigivet i stedet for Jesus? (BARRABAS)
 3. Hvor mange timer hang Jesus på korset før han døde? (3 TIMER)
SYNG: Alle har boet i himlen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvad hed den rige mand som kom til Pilatus for at få Jesu legeme udleveret, så han kunne lægge det i den grav han havde købt til sig selv? (Josef fra Arimatæa)(Matt 27:57)
 2. Hvilken person så først den opstandne Kristus? (MARIA MAGDALENE)
 3. To disciple løb ud til graven for at få bekræftet at Kristus var opstået, hvem mødte de ved graven? (TO ENGLE)
SYNG: Jesus opstanden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvem troede Maria Jesus var da hun så han første gang ved graven? (HAVEMANDEN)
 2. Fordi Jesus opstod, kan vi alle.... ? (OPSTÅ)
 3. Mange profeter har udvist stort mod når de skulle vælge det rette ~ selv om det var svært at gøre det. Jesus viste stort mod, da han skulle dø for vore synder. Fordi han gjorde dette, kan vi blive tilgivet for vore synder. Hvad kalder vi det, når vi holder op med at gøre noget der er forkert? (VI OMVENDER OS)
SYNG: Nephi's mod

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Hvad kan vi gøre for at vise vor himmelske Fader og Jesus at vi elsker dem, og er taknemmelige for forsoningen? (HOLDE BEFALINGERNE)
 2. Jesus kunne have valgt ikke at lide for os i Getsemane have og på korset på Golgata. Hvorfor tror I at han valgte at gøre det? (FORDI HAN ELSKER OS)
 3. Jesus elsker alle mennesker. Hvordan kan vi vise at vi ønsker at være hans sande Kristi disciple? (ELSKE HINANDEN SOM HAN ELSKER OS)
SYNG: Som jeg har elsket