Påske spil
(Elaine Del Bello)

Syng: “Han sendte sin Søn“
Den sidste nadver/Nadverens indstiftelse: et bord med dug, en skål med brød, en kande, et billede af “Den sidste nadver”

Lad børnene få et stykke brød og et lille bæger grape juice.

Syng: “Nadveren“

Gethsemane: lån et figentræ og andre træer fra kirkebygningen, og lav en lille have. Sten lavede vi af skumgummi som vi spraymalede grå... Medbrig ligeledes et billede af Frelseren.

Syng: “Elske hverandre“

Golgata: Jeg lavede en høj af 2 puder hvorover jeg lagde et tæppe. Kors lavede vi af nogle stykker træ som blev bundet sammen til kors. Vi satte et billede af Frelseren imellem de 2 kors.
Syng: “At tænke på Jesus“

Graven, begravelse: Jeg brugte en kasse, draperet med gråt stof omkring. En grå pude blev brugt som sten der blev rullet hen foran graven. Man kan også i stedet for en kasse, bruge et bord. Lav da en pap/karton forside med sten o.s.v. Medbring ligeledes et billede at graven + et billede af Maria og den tomme grav.
Syng: “Jesus opstanden“

Graven, opstandelsen: Tal om opstandelsen, hvem viste Jesus sig for? o.s.v.

Amerika: (skift baggrund) Lav nogle “ødelagte” puder/sten. Symbol på jordskælvet da Jesus blev korsfæstet. Tal om hvad der skete i Amerika.
Syng: “Når Jesus atter kommer her“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skriftsteds References:
Den sidste nadver
Matt. 26:17-30
Mark 14:12-31
Luk. 22:7-38
John 13 -18
Se ligeledes: L&P 20: 77,79 (Nadverbønnerne)
Getsemane:
Matt. 26:31-45
Mark 14:32-46
Luk. 22:39-46
John 18:1-2
Golgata:
Matthew 27:27-51
Mark 15:16-40
Luk. 23:26-46
John 19:1-37
Graven, begravelsen:
Matthew 27:57-66
Mark 15:43-47
Luk. 23:50-56
John 19:38-42
Graven, opstandelsen:
Matt. 28
Mark 16
Luk. 24
John 20-21
Amerika:
3 Nephi 8 - 28:12