Påskens symboler

Påskelam:

Minder os om “lammet” der blev ofret for vores skyld. Minder os om Jesu rene offer...
 

Påskeæg:

Vi maler æg for at mindes Jesus. I gamle dage blev de malet røde ~ for at mindes hans blod. Æg minder os også om de “nyt” liv.
 

Påskesko:

Vi mindes at Jesus ved det sidste måltid, tog disciplenes sko af, og vaskede deres fødder.
 

Påskehatte:

Nogle steder i verden bruger man PÅSKEHATTE: man dækker hovedet for at vise ydmyghed medens man tænker på Kristus.

Påskeliljen:

Den første blomst der blomstrer efter Jesu død¨~ og dermed viser tegn på nyt liv.