Tillykke Primary ~ Over hele verden! 
Og alle børnene bliver oplært af Herren og stor bliver børnenes fred.....(Esajas 54:13) 

 

Forberedelse:

 • Inviter et medlem som kan spille Aurelia Spencer Rogers. Lad hende fortælle om den første Primary der blev dannet. (“Primary Præsidents,” Friend, August, 1978, pages 14, 24; “100 Years of Primary,” Ensign, April 1978, page 32.)

 •  

   

  Medbring et verdenskort + børn i nationaldragter (Friend, Aug. - Sep. 1985)

  Lav en aftale med et andet ward/gren i dit område (evt. i et andet land hvis du har kontakter!!!) om at Primary børnene sender breve til dine Primarybørn. Jeres Primarybørn sender så breve tilbage til dem.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Aurelia Spencer Rogers: (Der er spiller kan blandt andet fortælle: Det var en August dag i 1878. Der var 224 børn samlet i en kirke i Farmington, Utah. De var der for at overvære deres første Primary møde. De skulle undervises i “alt godt og hvordan man opførte sig”).

  SYNG: Lær mig at leve i lyset af ham

  Hver Søndag verden over deltager mere end 825,000 børn i Primary (1985 tal).

  Hvad lærer de i Primary? (At vi alle er Guds børn)

  SYNG: Jeg er GUds kære barn

  Primary bliver større og større, og mange flere børn lærer om evangeliet fra de bliver født.

  Fordi vi er så mange medlemmer har kirkens ledere delt verden op i OMRÅDER. I hver område er der et præsidentslab som leder medlemmerne der tilhører der område. På den måde kommer lederne tættere på medlemmerne og så kan de lettere betjene dem.

  Hvor mange af jer blev født i Danmark? Hvor af jer er fra Danmark? Har nogle af jer forfædre som kommer fra andre lande?

  Aktivitet:

  Syng: Børn over hele verden

  Aktivitet:

  KILDE: