Joseph Smith
(Mary Ann, Canfield tog nogle noter ved et møde med Primarys General bestyrelse i Salt Lake City. Ud fra noterne lavede jeg denne aktivitet. Tak fordi du vil dele din viden os. Conny Hillgaard.)

Fortæller: Nu hvor vi samles, vil jeg fortælle jer om en dreng som hed Joseph Smith. Joseph og hans familie elskede hinanden og Herren. De knælede i bøn hver aften og bad...

Syng: Familiebøn (BS 101)

Fortæller: Da Joseph var 12 år gammel fik han en skade i benet. Han måtte gennemgå en meget smertefuld operation. Lægen foreslog Joseph at han skulle drikke noget alkohol, da det ville lindre smerten. Joseph afslog dette. Han elskede og så op til sin far. Han vidste han ville kunne klare det hvis hans far holdt om ham under operationen. Måske bliver du også en dag en far.
Syng: Jeg ved et navn (2. vers)

Fortæller: Joseph elskede at læse i skriften. En dag medens han sad og studerede læste han Jakob 1:5
Syng: Tænk, læs og bed (medens sangen synges, vis da billedet af Det første syn)
 

Fortæller: At læse og tænke hjalp Joseph med at vide hvad han skulle gøre. Han gik ud i skoven og bad.

Syng: Hvilken smuk og yndig morgen

Fortæller: Vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste. Ved deres vejledning blev Joseph den profet der kom til at genoprette den sande kirke på jorden. Bær dit vidnesbyrd.

Joseph er genoprettelsens profet.

~~~~~~~~~~

Vis filme: “Den første åbenbaring“ eller hvis du har den:

"First Vision" video ~ Fra “Kirkens Historie & Lære og Pagter” som slutter med President Hinckleys vidnesbyrd.

~~~~~~~~~~

Syng: Følg Guds profeter

~~~~~~~~~~