Profeten er vor himmelske Faders repræsentant på jorden
(af Elaine Del Bello, CA)

Musik Lederen: Introducer/gennemgå “Følg Guds profeter”

Medlem af præsidentskabet:

Hvem er vores profet i dag? Hvem er kirkens præsident i dag? Hvilke ting udfører/laver han? Se udklip fra videoen med Gordon B Hinckley.

Musik Lederen: Syng: "Jeg søger til Herren”

Medlem af præsidentskabet:

-snak om de sidst opførte templer + planer for nye templer (der skal bygges mange små templer)
- syng "Jeg elsker Herrens tempel"

-snak om profetens begejstring for missionærarbejdet
- syng "Jeg ønsker missionær at være”

- gennemgå og snak om de 6 “V’er” (på eng. de "6 B's")
 

  1. Vær opvakt/dygtig
  2. Vær ydmyg
  3. Vær ren
  4. Vær sand/ærlig
  5. Vær taknemmelig
  6. Vær from


- syng "Vælg altid ret” eller “Hold Guds befalinger”

Medlem af præsidentskabet:
 

Kan du få fat i videooptagelser, så vis profetens vidnesbyrd fra den sidste konference.

Musik Lederen: “Følg Guds profeter”