Spørgsmål om vores nuværende apostle:
 1. Hvem har både en kandidat og en doktorgrad?
 2. Hvem opdrætter præmie duer?
 3. Hvem har 4 æres doktorgrader?
 4. Hvem har været som borgmester i Palo Alto, California?
 5. Hvem har talent som træskærer og fugletegner?
 6. Hvilke to har været præsident for Brigham Young Universitetet?
 7. Hvilken apostel hat tjent som præsident på Ricks College?
 8. Hvilke 2 apostle har det samme mellemnavn?
 9. Hvem havde øgenavnet ”Stretch” som ung?
 10. Hvilken apostel havde 2 bedstefædre som begge tjente som apostle? 

Svar på quiz:

 1. Ældste Nelson har både en kandidat og en doktorgrad.
 2. Ældste Monson opdrætter præmie duer.
 3. Ældste Maxwell har 4 æres doktorgrader
 4. Ældste Haight været borgmester i Palo Alto.
 5. Ældste Packer elsker at male og skære fugle ud af træ.
 6. Ældste Oaks and Holland har begge været præsident for BYU.
 7. Ældste Eyring tjente som præsident på Ricks College.
 8. Præ. Gordon Bitner Hinckley og Joseph Bitner Wirthlin har det samme mellemnavn.
 9. Ældste Perry havde øgenavnet 'Stretch' som ung.
 10. Begge Ældste Ballard's bedstefædre tjente som apostle (Hyrum Mack Smith og Melvin J. Ballard).