Tema år 2006:
Jeg vil stole på vor himmelske Fader og hans Søn, Jesus Kristus - Jeg kan altid regne med dem

BNP 2006 Nadvermøde programmet

Ideer på Engelsk, der passer til månedens emne (klik og se MANGE ideer)

Forslag til Fællestid 2006: (der er flere forslag hvis du ser i det store register "FÆLLESTID")

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hjælp til musik i 2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Januar:*
Uge 1: Vor himmelske Fader og Jesus Kristus giver os løfter. Deres løfter er optegnet i skrifterne

Uge 2: Vor himmelske Fader og Jesus Kristus holder deres løfter

Uge 3: De løfter, der findes i skrifterne, velsigner os alle

Uge 4: De løfter, der findes i skrifterne, kan velsigne mig, hvis jeg er trofast

Februar:*
Uge 1: Jeg boede hos vor himmelske Fader og Jesus Kristus, før jeg kom til jorden. Jeg valgte vor himmelske Faders plan

Uge 2: Jeg kan hjælpe min familie med at følge vor himmelske Faders plan

Uge 3: Jeg kom til jorden for at få et legeme og indgå og holde hellige pagter

Uge 4: Hvis jeg er lydig og trofast, kan jeg blive lykkelig. Efterlevelse af »Mine evangeliske standarder« hjælper mig med at være lykkelig

Marts:*
Uge 1: Profeterne fortæller mig, hvad vor himmelske Fader har lært os og lovet

Uge 2: Profeterne fortæller mig, hvad Herren ønsker, at jeg skal gøre. Jeg vil følge profeterne

Uge 3: Jeg ved, hvem profeterne og apostlene er i dag

Uge 4: Jeg vil lytte til budskaberne ved generalkonferencen. Jeg vil følge profeten i dag

April:*
Uge 1:
Vor himmelske Fader valgte Jesus Kristus til at være vores Frelser

Uge 2: Vor himmelske Fader sendte Frelseren for at opfylde sit løfte om vores evige lykke

Uge 3: Jesus Kristus opstod. Han lever i dag

Uge 4: Vor himmelske Fader gav mig handlefrihed og ved Jesus Kristus gav han mig mulighed for at omvende mig og vende tilbage til ham

Maj:*
Uge 1:
Jesus underviste i sit evangelium, mens han var på jorden

Uge 2: Efter Jesu Kristi død skete der et frafald fra hans evangelium

Uge 3: Vor himmelske Fader gengav evangeliet og præstedømmet ved Joseph Smith

Uge 4: Jeg lærer evangeliet, når jeg studerer skrifterne

Juni:
Uge 1: Jeg bliver velsignet, når jeg adlyder de ti bud

Uge 2: Jeg bliver velsignet, når jeg lærer om og efterlever saligprisningerne

Uge 3: Mine evangeliske standarder« er baseret på befalingerne

Uge 4: Når man holder befalingerne, får man de lovede velsignelser

Juli:
Uge 1: Jeg kan bede til vor himmelske Fader i Jesu navn

Uge 2: Vor himmelske Fader hørte sine børns bønner i skrifterne

Uge 3: Vor himmelske Fader hørte pionerernes bønner

Uge 4: Vor himmelske Fader hører og besvarer mine bønner

Aug:
Uge 1:
Jeg kan anvende skrifterne på mig selv og min familie

Uge 2: Skrifterne fortæller, hvordan Noas familie blev beskyttet på grund af deres lydighed. Jeg kan blive beskyttet, når jeg adlyder

Uge 3: Skrifterne lærer mig, at Jesus Kristus tilgav dem, som omvendte sig. Jeg kan få tilgivelse, når jeg omvender mig

Uge 4: Jeg kan være trofast ligesom de unge krigere

Sep:                                                 
Uge 1:
Læsning i skrifterne giver mig trøst

Uge 2: Skrifterne lærer mig, hvordan Almas folk modtog trøst i deres prøvelser. Jeg kan også modtage trøst

Uge 3: Skrifterne lærer mig, at Ester havde mod. Jeg kan have mod

Uge 4: Skrifterne lærer mig, at nephiterne blev vejledt, fordi de havde tro. Når jeg har tro, kan jeg blive vejledt og modtage mod til at vælge det rette

Okt:
Uge 1: Ved generalkonferencen lærer levende profeter mig, at der er lovet mig velsignelser, når jeg vælger det rette

Uge 2: Profeterne kan lære mig, at der er lovet mig velsignelser, når jeg styrker min familie

Uge 3: Profeterne lærer mig, at der er lovet mig velsignelser, når jeg elsker og tjener andre

Uge 4: Profeter lærer mig om vigtigheden af missionering. Jeg kan være missionær nu

Nov:
Uge 1:
Jeg er taknemlig for alt det, som vor himmelske Fader giver mig

Uge 2: Jeg er taknemlig for Frelseren Jesus Kristus

Uge 3: Jeg er taknemlig for de velsignelser, jeg modtager som medlem af Kirken. Evangeliet lærer mig, hvordan jeg bør leve

Uge 4: Jeg ved, at jeg skal bo hos vor himmelske Fader igen, hvis jeg holder befalingerne

Dec:
Uge 1:
Profeter fra Det Gamle Testamente forudsagde Frelserens komme

Uge 2: Profeter fra Mormons Bog forudsagde Jesu Kristi fødsel

Uge 3: Jesus Kristus blev født og opfyldte profetierne

Uge 4: Jeg lover at følge Jesus Kristus i tro

Musik:

»Ordets styrke« (BNP programmet 2006)
»Jeg ved, min Fader lever« (BS, s. 8).
»Følg Guds profeter« (BS, s. 58-59).
»Mon Jesus virkelig opstod?« (BS, s. 45).
»Jeg tænker, når jeg læser« (BS, s. 35).
»Kære barn, din Gud er nær dig« (Salmer og sange, nr. 44)
»Lad mig, oh Gud« (BS, s. 75).
»Søg, tænk og bed« (BS, s. 66).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ideer på Engelsk (se også den Engelske del af min Hjemmeside, vælg CSMP 2005, der er MANGE flere forslag

Jan: Promises in the scriptures  from DeseretBook.com 

Feb: Heavenly Fathers plan from DeseretBook.com 
Uge 2:
Heavenly Father has organized ud into families Friend Feb. 2006, suggestion # 4
Plan of Salvation, puzzle Ensign Sept. 2001
I Am a Child of God
talk by Robert D. Hales Friend March 1978

Uge 3:
My Body-- a Temple
Friend, May 2002
Uge 4:
My Gospel Standards
Friend Feb 1997
My Gospel Standards Friend Sep 2003
Be a Standard-Bearer Friend Jun 2001
My Gospel Standards word seach, Friend May 2005

Marts: Boy prophets
 from DeseretBook.com  

April: Life of Christ questions from DeseretBook.com  
Uge 1:
Our Savior and Redeemer Friend Apr 1999
Uge 3:
Why We Rejoice- An Easter Program Friend March 2005

Maj
Gospel now and then
from DeseretBook.com  
Uge 4
I learn the gospel when I study the scriptures Friend Maj. 2006, forslag nr. 4,

Juni
Uge 1:

Moses Teaches His People  Friend, May 1998, 42:
"Abinadi and the Ten Commandments" Friend Oct. 2000
Uge 2 :
Sharing Time: Eternal Treasure Friend, Mar 1984;
Primary 4, lesson 34: Jesus Christ Teaches the Nephites the Beatitudes
Primary 7, lesson 10 The Sermon on the Mount
Beatitudes Friend, Apr. 1991 (find ordet)
Uge 4 :
George Albert Smith-- "I Won't Drink Coffee!" Friend May 2002
The Word of Wisdom- A Blessing of Strength Friend Feb. 2003

Juli
Uge 4 :

I Can Receive Answers to Prayer Friend, Sept. 1989
When I Begin to Pray Friend, Oct. 1982 (for Jr. primary)
Ponder, Pray, and Listen  Friend, Apr. 1996

August
Sept:

Uge 2 :

Alma the Younger Friend, Oct. 1971
Uge 3:

How Repentance Works Friend, Sept. 1974
Courage  Friend Jul 1998
Courage Counts Friend Nov 2005
Courage by Shauna Gibby, DeseretBook.com
Uge 4
The Fruits of Faith Friend May 1984
Faith in Jesus Christ   Friend Jan 1999

Okt:
Uge 1:
Choose the Right Friend Jan 2000
Uge 3:
Service Friend Jul 1996
Uge 4
Sharing the gospel from DeseretBook.com
I Can Be a Missionary Now Friend Oct 1998
A Missionary Now, ideas on how to be a missionary now Friend Nov 2005

Nov:
Uge 3:

Sharing the gospel from DeseretBook.com
Uge 4:
Keep the Commandments Friend Apr 1994
Keep the Commandments Friend Jun 1999

Dec
 

Sidst opdateret 1 Dec. 2006