Profeter

Aktiviteter

1. station:
Fortæl historien om Prs. Hinckley og (træet til talestolen kommer fra et træ han plantede som barn) talestolen. Plant derpå et træ i haven

2. station:
Tal frihed ~ lav et “frihedens banner”

3. station:
Tal om menneske-fiskere, og lav derpå et fiske spil som børnene senere kan bruge til en FHA

4. station:
Noa stafetløb: ~ 1. slå et søm i et bræt, 2. løb hen til et billede af mange mennesker, ræk armene i vejret og råb “OMVEND JER”, 3. find det dyr der passer til dit henne i en bunke andre dyr… 4. krabbegang tilbage til den næste i køen

5. station:
Tal om det første syn, spil “Hvilken smuk og yndig morgen” eller “Priser Profeten”.

Kilde: Becky