Præsident Hinckley's 6 VÆR
Denne aktivitet vil hjælpe børnene til en forståelse af hvad profeten I DAG ØNSKER AF DEM.
(Conny & Lars Hillgaard)

I år, (2001) skal vi lære børnene at lytte til  profeten og følge hans råd.
Prs. Hinckelys råd til børn og unge er det der er blevet kendt som DE 6 "VÆR". En artikel blev bragt i Liahona i April 2001 s. 30-41. De seks "V'er" er på siderne 32-41.

  1. Vær taknemmelig
  2. Vær dygtig
  3. Vær ren
  4. Vær sand
  5. Vær ydmyg
  6. Vær bønsom
På en internetliste, var der en søster som "smart nok" havde sat bevægelser til.
Børn husker som bekendt bedst, når mange sanser tages i brug.
Hendes bevægelser var:
Vær taknemmelig - peg mod himlen
Vær dygtig - peg på hovedet
Vær ren - peg på munden (som ren tale)
Vær sand - hånden på hjertet
Vær ydmyg - hånden på maven (man bliver sulten/ydmyg ved faste)
Vær bønsom - hånden på knæerne

Her er der forslag til en kode med de 6 VÆR,  jeg har lavet.

Lad børnene løse denne quiz. Når den er løst har de fundet de 6 “VÆR”.


 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Når børnene har løst quizzen, kan de foreslå sange som de mener kan “følge” hver punkt. Syng disse sang. Lad din sangleder forberede nogle sange som back-up, dersom børnene ikke kan finde på nogle. ;o) (Se evt. under gruppen: MUSIK, der kan du finde nogle forslag).

En lille sjov ting at give børnene kunne være nedenstående hånd.
Tanke: Vi opretholder profeten (hånden). Vi opretholder profeten når vi gør de ting han siger (de ting der står i hånden, Hinckley's 6 "VÆR")