Howard W. Hunter
Født 1907 ~ Død 1995

 
1907 Født d. 14 November i Boise, Idaho. Forældrene var John William (Will) Hunter & Nellie Marie Rasmussen Hunter
1920 12 år Døbt d. 4. April i et indendørs svømmebassin i Boise, Idaho; ordineret til diakon af sin biskop d. 21. Juni 
1931 23 år Gifter sig d. 10 Juni med Clara (Claire) May Jeffs; hun dør i 1983
1959 51 år Ordineret til Apostel af Præsident David O. McKay d. 15. Oktober
1989 81 år Indvier BYU Jerusalem Center
1990 82 år Gifter sig d. 10 April med Inis Bernice Egan
1994 86 år Opretholdt som Kirkens Præsident d. 1 Oktober med Gordon B. Hinckely og Thomas S. Monson som sine rådgivere

~~~~~~~~~~~~

Indvier Orlando Florida Templet d. 9. Oktober; 

Præsiderer over indvielsen af stav nr. 2000, i Mexico City Mexico Contreras Stav, d. 11 December

1995 87 år Indvier Bountiful Utah Templet d. 8. Januar
1968-71 68-72 år Dør hjemme d. 3. Marts i Salt Lake City efter kun 9 mdr. som kirkens præsident 
Han opmuntrede alle medlemmer til at leve værdigt til at modtage templets velsignelser.

Han bad os følge Jesu Kristi eksempel og behandle hinanden med mere venlighed, tålmodighed, høflighed og tilgivelse 

Kilde: Evangelisk Kunst # 519