Joseph F. Smith
Født 1838 ~ Død 1918

Klik her og få:
Joseph F. Smith Friend May 1993 (puslespil)
 
1838   Født d. 13 November i Far West, Missouri. Forældrene var Hyrum Smith (profetens Joseph’s bror) & Mary Fielding Smith 
1844 5 år Hans far lider martyrdøden i Carthage Fængslet, Carthage, Illinois
1848 9 år Driver et spand okser over sletten 
1852 13 år Bliver døbt d. 21 Maj i City Creek, Salt Lake City
1852 13 år Bliver forældreløs da hans mor Mary Fielding Smith dør d. 21 September
1854-58 15-19 år Tjener en mission på Hawaii
1859 20 år Gifter sig med Levira A. Smith; bliver kaldet til Højrådet i Salt Lake Stav
1860-63 21-24 år Tjener en mission i England 
1864 25 år Tjener en speciel mission på Hawaii 
1864-74 26-36 år Tjener som medlem af “Utah Territorial House og Representatives”
1866 27 years 5 Maj gifter han sig med Marries Juliana Lambson, hun dør i 1936. 
1866 27 år Bliver ordineret til Apostel d. 1 Juli af Brigham Young; kaldes som Rådgiver i Det Første Præsidentskab. Kaldes senere som rådgiver til Prs. Taylor (1880) Woodruff (1889) og Snow (1898)
1867 28 år Kaldes som Medlem af De Tolv Apostle
1874-75 35-37 år Tjener som Præsident for den Europæiske Mission
1877 38 år Tjener igen som Præsident for den Europæiske Mission
1878 39 år Kaldes til at indsamle historiske optegnelser og data i de østlige Stater
1880 41 år Kaldes som 2. Rådgiver til John Taylor i Det Første Præsidentskab, derefter som rådgiver til Wilford Woodruff (1889) og Lorenzo Snow (1898)
1884-91 45-52 år Lever i eksil p.g.a. love mod flerkoneri; arbejder i De Sydvestlige Stater, Mexico, Hawaii, Canada og de Østlige Stater.
1893 54 år Er tilstede da Salt Lake Templet bliver indviet
1901 62 år Opretholdes som Kirkens Præsident d. 17 Oktober med John R. Winder og Anthon H. Lund som sine rådgivere
1906 67 år Bliver den første Præsident der tager på tur i Europa
1915 76 år Indvier tempelgrunden i Laie, Hawaii, hvor han havde tjent som missionær i en ungdom 
1918 80 år Dør d.  19 November i Salt Lake City efter at have været Kirkens Præsident i 17 år
    Han belærtede Hellige om at holde familieaftens aktiviteter og lovede dem store velsignelser derved

 

Kilde: Evangelisk Kunst  # 511
&
Friend Maj 1993