Morsdag
(af Amy Bowden)

SYNG: For længst i en krybbe

I undrer jer måske over at vi synger denne sang i dag. På mors dag. Mor er en særlig gave fra vor himmelske Fader. Heltene i skrifterne havde alle pragtfulde mødre. I dag skal vi høre om nogle af disse mødre.

En vigtig mor, finder vi i Bibelen. Hun hed Maria.

Maria elskede sin Fader i himlen så meget at hun ønskede at være god. Da Jesus blev født, puslede hun om ham og elskede ham ligesom jeres mor elsker jer.

SYNG: Marias vuggesang

Under Jesu opvækst må Maria have været en lykkelig mor. Hun har sikkert været bekymret for, om hun opdrog ham rigtig. Hun har sikkert også haft et ønske om, at han måtte fuldføre sin jordiske mission. Enhver mor tænker på om deres børn vil klare sig godt ~ og gøre de rigtige ting. De tænker på om de mon skal gøre dette eller hint. På hvordan hver enkelt ting skal klares. MEN deres kærlighed er uden betingelse. Mødre elsker deres børn, også selv når de skal irettesætte dem.

Syng: Engang var Jesus et lille barn

Vor himmelske Fader og vore mødre er indgået i et stærk fællesskab, hvor de hver dag hjælper hinanden med at gøre børnene til bedre mennesker. De ønsker det skal lykkes for os. De ønsker os alt godt og at vi skal holde befalingerne, så vi vil blive i stand til at vende tilbage og bo hos vor Fader i himlen. Det er et hårdt arbejde og de prøver til stadighed sammen at finde på måder der kan hjælpe os.

Syng: Hold Guds befalinger

At blive døbt ved nedsænkning er en vigtig ordinance. Så vigtig, at Jesus viste os hvordan det skal gøre. Prøv at forestille dig, eller genkald dig billedet af din egen dåb. Hvor glad tror du din mor var/vil blive? Prøv at forestil dig Maria, medens Jesus underviste og helbredte folket. Og da, selv om han var fejlfri, blev han døbt.

Maria må have været glad for at være en del af så betydningsfuld en plan: At bringe Frelseren til verden, som en del af Frelsesplanen.

Syng: Dengang da Jesus Kristus blev døbt i Jordanfloden

Mødre er taknemmelige for at kan bruge Jesus som eksempel for deres børn i alt de gør. Han udførte mange kærlige og venlige ting. Han helbredte de syge. Han bragte døde tilbage til livet. Han rensede synderne. Han tog sig af sin mor.
Da han var døden nær, spurgte Kristus en af hans disciple, om han ville passe på hans mor.

Syng: Jeg prøver at bli’ som Jesus

Prøv at forestille dig, hvor trist Maria må have været da Jesus blev lagt i graven, og stenen sat for.

MEN prøv så at forestille dig hvor glad hun må have været da hun så ham opstanden. Prøv at forestille dig dem inde glæde hun må have følt, da hun forstod hvad det måtte betyde for alle mennesker.

Syng: Jesus opstanden

Mødre overalt ønsker at dele Marians historie om hendes søn, Jesus, med deres børn. De ønsker at børnene skal finde fred, glæde og lykke i beretningen.

De længes inderligt efter den dag, da børnene fuldt ud forstår deres kærlighed til Frelseren, Jesus Kristus.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vi hylder alle mødre overalt- De er vigtige i den hellige opgave som de klarer så godt. De arbejder mange timer og udholder mange prøvelser. Men vor himmelske Fader er altid med dem, og ønsker dem lykke og kærlighed.
 


Vi er velsignede. Vi har mødre der passer og plejer os. Opdrager os i Kristi kærlighed.
 

Syng: Kære Mor jeg elsker dig
 

Fortæl din mor i dag, at du elsker hende. Hun fortjener det.

Hvis tiden er til det, lad da børnene skrive et brev til deres mor.