Skatte jagt!
(af Ann)

Børnene skal medbringe deres skrifter til denne aktivitet

“Sporerne” er skriftsteds referencer (børnene skal slå skriftstederne op for at se hvor de skal gå hen. Det kan være et skriftsted som henviser til et træ... børnene går så ud i haven og finder et træ....)
  1. Del børnene op i hold
  2. Lad en voksen deltage på hvert hold
  3. Den voksne skal opmuntre og hjælpe børnene... stille tankevækkende spørgsmål o.s.v.
  4. Ingen begynder med det samme “sporer” (så kan ingen snyde!!!)
  5. Giv hvert hold et “spor” og lad børnene slå skriftstedet op, tale om det og derpå finde det næste “spor”
  6. Ved det sidste “spor” skal alle børnene det samme sted hen ~ det kan være et lejrbål, kirkesalen eller lign. alt efter hvor I afholder denne aktivitet.
  7. Ved det sidste “spor” vil der være en særlig indbudt taler som taler til børnene.
  8. Vis et billede af Kristus, spil evt. musik og skab en ærbødig atmosfære.
  9. Lad taleren tale om værdien af tro. Tal om skrifternes betydning for vores tro. Lad børnene slå skriftsteder op som omhandler tro og understrege dem.
  10. Du kan slutte med at lade en slutte med et vidnesbyrd om tro.
Her er nogle forslag til “spor”: Ordsp 14:26 Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene er det en tilflugt. (frygte~elske Herren, hvor lærer børnene at elske Herren? PRIMARY)