Vand aktivitet: Vandbrigaden 
Kender du denne leg?

Del børnene op i hold. Hvert hold stilles i en lige række ~ hold ved siden af hold. Der skal være lige mange på hvert hold. Hvert hold har en lille strandspand eller lign. som de skal fylde med vand. Denne spand står ved den SIDSTE i rækken.

  1. Giv børnene en kop som de hver især skal beholde under hele legen
  2. Den første tager vand i en spand (som alle hold er fælles om at tage fra)
  3. Når koppen er fyldt hælder den første vandet over i den kop som den næste i rækkens holder. Dette fortsætter indtil den sidste i rækken har fået vand i sin kop.
  4. Den sidste i rækken hælder vandet i spanden.
  5. Gentag 2-4 indtil spanden flyder over.

  6.