Aktiviteter

Løfter vi giver i dåben
(Conny Hillgaard)

En pagt er et hellig løfte. I kirken bliver pagter indgået mellem os og Herren. Dåben er den første pagt vi indgår. Senere indgår vi pagter i templet.

Nedenfor er der eksempler på pagter vi indgår. Når vi overholder en pagt, velsignes vi; men hvilke velsignelser følger med hvilke pagter? Læs hvad vi lover, få dernæst et barn til at læse hvad Herren lover og skriv det på papiret.. Syng den sang der passer til løftet/velsignelsen. Skriv dit svar på papirer ved siden af løftet.

Find selv flere befalinger - ting du mener dit Primary har brug for lige nu.

 

Jeg lover at: Herren lover: Sang der passer til:
1. Tilgive andre L&P 82:1 Hjælp mig Oh, Fader
(Børnenes Sangbog 52)
2. Betale tiende Malakias 3:10 Tro
(Børnenes Sangbog 50)
3. Omvende mig fra synd L&P 58:42 3. vers af Nephis mod
(Børnenes Sangbog 64)
4. Gøre missionær arbejde JS oversættelse Matt. 5:21 -appendiks. Jeg håber at blive missionær
(Børnenes Sangbog 91)
5. Adlyde mine forældre 2. Mose bog 20:12 Når min moder kalder
(Børnenes Sangbog 71)
6. Holde Sabbatten Hellig L&P 59:9-10,16 Lørdag
(Børnenes Sangbog 105)
7. Bede L&P 10:5 Lær mig at leve i lyset af ham
(Børnenes Sangbog 70)
8. Studere skriften Josua 1:8 Jeg søger til Herren
(Børnenes Sangbog 68)
9. Blive døbt 3. Nephi 11:33 Når jeg engang bli’r 8 år
(Lille Liahona Oktober 1999 s. 16)
10. Efterleve visdomsordet L&P 89:18-21 Når jeg vælger det rette
(Børnenes Sangbog 82)
11. Elske Herren Jakob 1:12 Kan et lille barn som jeg
(Børnenes Sangbog 14)