Følg Guds Profeter
(Efter ide af: K.M.V. ;CITRUS HEIGHTS CA)

Efter at have læst bogen " The Lord Needed A Prophet." blev jeg inspireret til at lave denne aktivitet:

Børnene deles op i 5 hold. Hver hold fik navn efter en profet.

Aktiviteten begyndte med at alle 5 grupper deltog i vores: "John Taylor sang-klasse".

Derpå deltog børnene på skift i flg. grupper:

Hver klasse begyndte med at få læst et lille stykke om den profet som de skulle have en aktivitet om. Et stykke, som fortalte hvorfor netop denne aktivitet havde med profeten at gøre.

Vi sluttede med at spise en "Joseph Fielding Smith" tærte og drikke en "Harold B. Lee" sodavand.

Du skal bruge mange voksne som hjælpere til denne aktivitet - men det vil være det værd.