Lærer materiale

I begyndelsen af hvert år (evt. ved et læretrænings møde!!!), kan du give hver lærer en A-4 mappe med flg. ting i:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ved årets slutning, eller ved lærer skift, samler du mapperne ind igen.

Mappen gives til den nye lærer.

Ved et nyt år: fjern lektiehæftet og Nadvermødeprogrammet, og isæt de nye der hører til det kommende år.