Hvem hjælper os med at holde vores dåbspagt?
(Mishelle Knuteson, Elk Ridge Utah)

Jeg valgte at tale om forældre, lærer og profeter som dem der hjælper os med holde vores dåbspagt.

Jeg begyndte med legen “Følg lederen” (eller på eng. :Simon Says). Da vi var færdige talte vi om at legen repræsentere at følge lederen, og den vejledning han giver.

Dernæst lavede vi “syng en historie”, denne ide kom fra “Undervisning ingen større kaldelse” så vel som “Nadvermødeprogrammet”.

Den første leder Vor himmelske Fader har sendt os er vore forældre, de vil lede og undervise os. (L&P 68:25-29)

Syng: Jeg er Guds kære barn (BS 2

Der er fortalt om mægtige forældre i Mormons Bog som også prøvede at undervise deres børn. (Helaman 5:12-14)

Syng: Den kloge og den ukloge

Vis flg. billeder fra disse lektiehæfter:

Tal om billederne. Hvordan disse mænd så på medens deres forældre begravede deres våben. Og senere hvordan de huskede på det det havde lært. Læs derpå Alma 57:21

Syng: Mormons Bog fortæller v3,v6 & v8

Hvis vi har tro på det vore forældre fortæller os, vil vi føle Frelserens kærlighed, leve retfærdigt og være ligesom Helamans hær.

Syng: Vi vil bringe verden (Helamans hær)

Der skal mere end forældre til at undervise os. Hvad gør vi hver søndag? Hvem underviser os da? De bruger tid på at undervise jer fordi de elsker jer, og gerne vil at I skal lære Kristus at kende. De ønsker at I skal vandre i Kristi lys, og en dag vende tilbage til ham.

Syng: Lær mig at leve (BS 70)

Tal om billederne. Hvad er det Adam holder i hånden? Medens han underviser læser han ikke, han skriver. Hvad skriver han? Hvad betyder det for os? Adam er en forældre, lærer og profet. Vi kan lære fra de gamle profeter som vel som de vi har i dag. Læs derpå D&C 21:4-6

Syng: Følg Guds profeter

Hvis vi lærer af dem vor himmelske Fader sendt for at hjælpe os, kan vi blive ledere og hjælpe andre med at holde deres dåbspagt.

Syng: Kaldet til at tjene

Slut med at bære vidnesbyrd