69 måder at øve en sang
(hentet fra forskellige steder på internettet)

AT ØVE EN SANG ~

MEDENS BØRNENE LYTTER TIL DEN

 1. Lyt efter NØGLE ord (skriv dem på kort og sæt evt. billeder til) sæt dem i den rigtige rækkefølge.
 2. Lyt efter RIM ord (skriv dem på kort og sæt evt. billeder til) sæt dem i den rigtige rækkefølge.
 3. Lyt efter svar til spørgsmål som findes i teksten.
 4. Lyt efter den rigtige rækkefølge ~ i tilfældig fremviste billeder.
 5. Medbring billeder og lyt i teksten til den rigtige rækkefølge som billeder skal være i.
 6. Del melodien op i afsnit, lyt efter den rigtige rækkefølge.
 7. Tæl antallet af ord.
 8. Lyt efter hvilken måde sangen synges på (f.eks: ABA, AB, ABCD, o.s.v.)
 9. Lyt efter om melodien gentages sig nogle steder. (Vis på et kort hvor den gør) lad børnene synge det)
 10. Hvor mange gange gentages melodien?
 11. På hvile ord sker det?
 12. Lyt ~ og find ud af om der er et særligt rytme mønster i sangen. (Vis børnene et skema som viser mønstret i sangen, lad børnene klappe det)
 13. Hvor mange gange gentages en del af melodien?
 14. På hvile ord sker det?
 15. Hvilke instrumenter bliver der brug i sangen?
 16. Lyt efter hvilken skal harmoni der er brugt i optagelsen (f.eks. homofoni, polyfon (mangestemmig) overstemme, paralle stemmer o.s.v.)
 17. Lyt efter som en sang er i dur eller mol..
 18. Lyt efter hvilket ord der bliver sunget på den højeste node
 19. Lyt efter hvilket ord der bliver sunget på den dybeste node
 20. Lyt efter hvordan sangens spænding er (trist, hurtig o.s.v.)
 21. Hvor er sangen kraftigst?
 22. Hvor er sangen blødest?
 23. Hvor er sangen crescendo?
 24. Hvor er sangen diminuendo?
 25. Hvilke ord bliver betonet i sangen?
 26. Hvilke ord er der en pause efter?
 27. Lyt efter hvilken takt sangen er i (4/4 eller 3/4)
AT ØVE EN SANG ~

MEDENS BØRNENE LYTTER ELLER SYNGER MED PÅ DEN

 1. Lav bevægelser til nøgleord
 2. Lav bevægelser til rytme ord
 3. Lav bevægelser på en sætnings højdepunkt
 4. Skift bevægelser eller retning når en ny sætning begynder
 5. Brug hænderne til at vise melodimønstret
 6. Brug kroppen til at vise melodimønstret
 7. Spil melodimønstret ved brug af klokker
 8. Klap melodimønstret
 9. Brug slagtøj når det er passende
 10. Brug bevægelser der bliver sunget på den højeste node
 11. Brug bevægelser der bliver sunget på den dybeste node
 12. Brug slaginstrumenter på kraftige toner
 13. Brug bløde slaginstrumenter på bløde toner
 14. Bevæg jer hvor sangen indikerer en bevægelse
 15. Brug instrumenter hvor ord er betoner
 16. Er der en pause i sangen, så bevæg jer
 17. Er der en pause i sangen, så spil nogle instrumenter
 18. Diriger sangens rytme
 19. Bevæg jer til sangens rytmen
 20. Spil sangens rytme på slaginstrumenter
 21. Kombiner 19 og 20.
 22. Lad nogle børn bevæge sig til den rytme som andre børn laver med slaginstrumenter
 23. Leg en sangleg
 24. Lav nogle hånd og kropsbevægelser til at dramatisere en sang
 25. Spil sang memory
AT ØVE EN SANG ~

MEDENS BØRNENE SYNGER

 1. Fremhæv en sangs dynamik (f.eks syng "A" synges højt "B" synges blødt)
 2. Fremhæv sangrytmen ved hjælp af slaginstrumenter hvor sangen er kraftig eller “ikke-instrumenter” hvor sangen er blød (f.eks. træklodser på "A" og marabustork på"B")
 3. Fremhæv sangens rytme ved hjælp af bevægelser
 4. Del børnene op i hold, og fremhæv sangens rytme (f.eks. en stor gruppe synger på "A" en lille gruppe synger på "B").
 5. Syng sangen i forskellig tempo
 6. Lad børnene bevæg en del af kroppen til den underliggende rytme, og en anden del til melodien....
 7. Lav forskellige bevægelser til sangen (tegnsprog)
 8. Brug slaginstrumenter
 9. Lad børnene brug kroppen (f.eks. klappe, knipse, trampe)
 10. Lad børnene synge (en harmoni, enkeltstemme, kor)
 11. Lav et orkester (brug klokker, slaginstrumenter, klaver, glas med vand o.s.v.)
 12. Indøv en overstemme
 13. Indøv melodistemmen
 14. Syng sangen, men syng brudstykker af melodien (vis børnene hvornår de skal synge)
 15. Lær børnene at holde en tone i lang tid.
 16. Lær børnene den rigtige måde at stå/sidde at synge
 17. Lær børnene at holde pause de rigtige steder i sangen.