Musikkens betydning for os
(Pia Koch)

Forberedelse: Hvert barn i Primary blev kontaktet, og spurgt hvilken sang de bedst kunne lide. Vi har ialt 14 børn i vores primary.  De sange de kunne lide blev derpå kædet sammen til denne aktivitet: Musikkens betydning for os.

Fremstil en plakat (eller skriv på skriv på tavlen):

NADVERMØDE:

Bekendtgørelser

Indledningsbøn

Forretninger i grenen

Nadver

Talere

Afslutningsbøn

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

Peg på tavlen og spørg:

Spil lidt af et stykke musik af Kenny G. (instrumental)

Grunden til at jeg spillede dette stykke musik er at da (barn nr 1) var en lille baby, og han ikke kunne falde til ro, så sang vi for ham eller spillede dette stykke musik, og så faldt han til ro, og var ikke ked af det mere.

Vi skal snakke lidt om musik i dag, og musik er mange ting.

L&P 25:12" Thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja de retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal besvares med velsignelser på deres hoveder"

 • Hvad betyder det skriftsted? (Snak om skriftstedets betydning)
 • Fortælle om (barn nr 2) som vågnede en nat og var bange, efter et mareridt. Jeg sang hans yndlings primary sang, og han faldt hurtigt til ro og sov videre.

 • Er der nogen af jer der har prøvet at synge for at trøste jer selv, hvis i har været bange eller kede af det?
 • Mathias´ yndlingssang er Engang var Jesus et lille barn. Der er en anden herinde der også har den som yndlingssang, så derfor synes jeg at vi skal synge den. (barn nr 3)

  SANG: Engang var Jesus et lille barn.

  VIS BILLEDE AF EMMA SMITH

  Der var kun gået 3 måneder efter at kirken blev til, da Herren befalede Joseph Smiths kone Emma at finde salmer/sange til kirken

  Hun fandt teksten til 90 sange. Sangbogen blev trykt uden noder. Kirken medlemmer sang teksten på melodier, de kendte, og brugte til tider flere forskellige melodier til den samme sang.

  Jeg synes det er en klog og kærlig Gud der ville have at vi skulle have nogle sange som kan hjælpe os, når vi er glade. Eller er kede af det, og trænger til trøst.

  Nogen gange bliver man så glad når man synger, måske fordi der er en god tekst i sangene eller fordi det er en glad melodi.

  F.eks. Så bliver jeg i rigtigt godt humør, når vi synger "Jeg er Guds kære barn" fordi det er en glad sang, og fordi den fortæller os at vi er blevet sendt ned på jorden for at lære hvordan vi skal leve, så vi en dag kan komme tilbage til Gud.

  Der er nogle stykker herinde der har "Jeg er Guds kære barn" som yndlingssang, så den synes jeg at vi skal synge. (børn nr 4,5+6)

  SANG: Jeg er Guds kære barn

  En af vores apostle (Boyd K. Packer) har sagt : vælg en yndlingssalme med en god tekst og ærbødig musik. Lær den udenad.

  Vi kan også bruge en yndlingssang hvis vi får dårlige tanker, og ikke rigtigt kan få dem ud af hovedet igen. Hvis vi så synger vores yndlingssang, vil vi glemme de dårlige tanker eller billeder vi har inde i hovedet.

  Jeg har nogen gange været ude for at bedst som jeg kommer gående ned af gaden, så ser jeg et grimt billede eller nogle mennesker gøre noget som er forkert. Det kan godt være svært at viske ud af ens tanker igen, men så begynder jeg at synge inde i hovedet.

 • Kan man godt synge inden i hovedet?
 • Man behøver nemlig ikke altid at synge højt. Nogle gange kan det godt være lidt svært hvis man f. eks sidder i en bus.

  Jeg har mange yndlingssange. Og yndlingssange kan godt skifte, men lige nu er min yndlings primary sang En regnbue på himlen. Den er der 2-3 andre der også har som yndlingssang herinde (barn nr 7,8 +9)

  SANG: En regnbue på himlen

  Den sang handler jo om at blive døbt.

 • Kender vi andre sange der handler om dåb? (Jesus kom til Jordanfloden)
 • Jeg synes vi også skal synge den, for der er der to herinde som har den som yndlingssang (barn nr 10 +11)

  SANG: Jesus kom til Jordanfloden.

  -------------------------------------

  Jeg vil gerne fortælle om Gerda. Margit, Line og Jacobs mor.

  Fortælle om dengang hun skulle hjem fra spejder og hvor hun var bange for at gå i mørket, så sang hun hendes yndlingssang, for ikke at være bange. I dag er det stadigvæk hendes yndlingssang.

  (Citere: Altid frejdig)

 • Er der tidspunkter hvor kirkens sange har fået jer til at føle jer godt tilpas?
 • Der er en herinde der godt kan lide "Giv sagde den lille bæk" så den synes jeg også at vi skal synge (barn nr 12)

  SANG: " Giv sagde den lille bæk"

  Nu er det jo snart jul, og der er en herinde der har en julesang som yndlingssang, og den synes jeg vi skal slutte med at synge (barn nr 14)

  SANG: " Stjerner blinked"

  Bære vidnesbyrd om at sang kan bære vidnesbyrd for os om evangeliets sandhed, om Guds kærlighed for os, og om at han er der for at hjælpe os. Fortæl om mine følelser for "Så sikker en grundvold"

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~