DÅB
(Pia Koch)

To kufferter eller tasker med.

 1. Forskellige ting /tøj man skal have med sig når man skal ud på en rejse.
 2. Standardværker, et billede af: dåb. bekræftelse og et af Kristus, dåbstøj.

Få børnene til at åbne den første kuffert/taske. Og forklar dem at når vi skal ud på en rejse, så forbereder vi os, med de ting vi behøver. Vi ved hvor vi skal hen og vi har vores billet eller benzin klar til at tage af sted.

Få børnene til at åbne den anden kuffert. Forklar dem om en meget vigtigere rejse som vi skal forberede os til.

Den rejse som er vigtigere at forberede sig på, er rejsen tilbage til vor himmelske Fader.

Skriftsted: Johannes 3:5

SYNG: Når jeg engang bli'r otte år (Lille Liahona Oktober 1999 s. 16)

Kan I nævne 5 grunde til at vi skal døbes??

 1. Tilgivelse for vores synder.
 2. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke.
 3. Udvise Lydighed (at blive døbt er en befaling).
 4. For at komme i det celestiale rige.
 5. Modtage Helligåndens gave.

SYNG: Helligånden (BS 56)

Få en af børnene eller mig selv til at ta´ sværte på fingeren og tørre det af på et stykke papir, grundigt fra side til side på et stykke papir, så der kommer et fingeraftryk.

SYNG: "Vi er søskende du og jeg" (BS 141)

SYNG 1. vers af "Jeg er Guds kære barn" (BS 2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPØRGE LEG

I følge en Primary sang, hvad er det så vi skal være?

 1. en lysende månestråle
 2. en lysende stjerne
 3. en lysende sol
 4. en selvlysende planet

SVAR: 2 (Hjælp syng sangen "Jeg er som en lysende stjerne" BS 84 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I følge sangen "Jeg er Guds kære barn". Hvis børn er vi så?

 1. Grenspræsidentens
 2. profetens
 3. Primarypræsidentindens
 4. Guds

SVAR: 4 (Hjælp syng sangen "Jeg er Guds kære barn" BS 2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I følge sangen "Jesu Kristi kirke", hvilken sætning er den rigtige?

 1. for jeg tror på vor frelser
 2. for jeg tror på vor Gud
 3. for jeg tror på vor profet
 4. for jeg tror på mig selv

SVAR: 1 (Hjælp: Syng Jesu Kristi kirke, BS 48)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I sangen "Jeg vil være tapper" har Gud brug for hvad?

 1. en tjener
 2. en dørvogter
 3. en væbner
 4. en Falck mand

SVAR: 3 (Hjælp: Synge "Jeg vil være tapper" BS 85)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gæt hvad der er rigtigt i sangen "Jeg søger til Herren".

 1. Jeg læser skriften og lytter
 2. Jeg læser skriften og sir´
 3. Jeg læser skriften og knæler ned
 4. Jeg læser skriften og ber

SVAR: 3 (Hjælp: syng "Jeg søger til Herren" BS67)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vi lærer i kirken at vi alle har boet et andet sted før vi kom her. Hvor?

 1. Det forjættede land
 2. ved Jordan floden
 3. I Jerusalem
 4. I himlen

SVAR: D (Hjælp: Alle har boet i himlen engang. Lille Liahona April 1999 s. 5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Syng 3. vers af "Jesus kom til Jordan floden". Hvad er det vi alle skal?

 1. være lydige mens vi er i primary
 2. være lydige mens vi er i kirke
 3. ære lydige mens vi studerer
 4. være lydige mens vi er på jorden

SVAR: D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hvem kan døbe:

 1. alle, både kvinder og mænd
 2. alle mænd der er fyldt 20 år
 3. alle mænd der er kaldet af Gud
 4. alle mænd der har noget hvidt tøj

SVAR: 3 (Hjælp: L&P 20:73)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hvilke af følgende sætninger er rigtige for at komme tilbage til vor himmelske?

 1. bøn, ærlighed, tro
 2. tro, omvendelse, dåb
 3. dåb, tempel ægteskab, omvendelse
 4. tro, bøn, dåb

SVAR: 2 (Hjælp: 4. trosartikel)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hvad kommer efter (i sangen "Helligånden") Og Helligåndens røst.......

 1. den si´r, hvad jeg ska´ gør
 2. den si´r, at jeg skal bede
 3. den si´r at jeg skal lytte
 4. den si´r, hvad jeg skal købe

SVAR: 1 (Hjælp: 2. vers af "Helligånden" BS 56)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hvilken en af følgende sætninger er rigtige i følge sangen "Helligånden"?

 1. den Helligånd jeg sender
 2. den Helligånd jeg giver jer
 3. den Helligånd er en ven
 4. den Helligånd vejleder jer

SVAR: 1 (Hjælp: synge 1. vers af "Helligånden" BS 56)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~