Profeten leder kirkens anliggende i hele verden.
Præsident Hinckley er kirkens præsident i dag.
(af Conny Hillgaard)

 

Forberedelse:

Find et billede af Prs. Hinckley. Lav et puslespil af billede. Puslespillet skal bestå af 12 brikker.
Gem brikkerne rundt om i det værelse hvor aktiviteten skal foregå.
For at samle puslespillet, skal børnene skal nu løse 12 små opgaver.

Aktivitet:
Begynd aktiviteten med at fortælle børnene hvordan vores kirke er organiseret. Hvordan vi skiller os fra andre kirker. Vi tror på en levende profet i dag. Han hedder Prs. Hinckley

 1. Lad børnene fremsige den 6. Trosartikel - i kor - snak derpå om den.
 2. SYNG: "Stå for sandhed og ret"
 3. Vi må have tro for at stole på at Prs. Hinckley er vore dages profet. Der er mange ting hvor vi skal udøve tro. “Kims leg“: (gem flg. ting under et klæde. Fjern klædet og lad børnene se dem i ca. 15 sek. Læg klædet over igen. Se hvor mange ting børnene kan huske. Snak om hvordan hver ting er vigtig for os i dag. (Skrifterne = tro; Træ = Jesus; Frø = troen skal vokse som frø; Billede af et barn der beder = vi må bede i tro; Tiendekuvert = vi betaler tiende med tro; Billede af Prs. Hinckley = vi har tro på at han er vores profet i dag.
 4. SYNG: "Hold Guds befalinger"
 5. Hvorfor bærer vi ikke et kors som smykke i kirken? (vi tror på den opstande, ikke den døde Kristus)
 6. Fortæl en historie om Prs. Hinckley
 7. SYNG: "Profetens ord fra himlens bo"
 8. Hvilken fugl symboliser Helligånden?
 9. Brainstorm: Hvor mange af profeterne fra denne uddeling kan du nævne? (skriv dem på tavlen)
 10. SYNG: "Følg Guds profeter”
 11. Fortæl beretningen om Prs. Hinckleys liv som findes i Børnestjernen Maj 1996 s. 2-3.
 12. Lad børnene løse nedenstående “Kryds og tværs” om Prs. Hinckley ud fra de oplysninger som er blevet givet dem under punkt 11.

VANDRET:

2. Prs. Hinckley tjente en mission i .....
4. Prs. Hinckleys far hed ...
6. Prs. Hinckley blev kirkens ..... præsident
7. Prs. Hinckley var stavspræsident i East ... Stav
8. Prs. Hinckleys fulde navn er: Gordon ..... Hinckley
10. Prs. Hinckley er far til ... børn
11. Prs. Hinckley blev i 1961 ordineret til ....
12. Som dreng lærte Prs. Hinckley at bruge ....

Lodret:

1. Prs. Hinckley giftede sig med ... Bitner Hinckley
3. Prs. Hinckley elskede som barn at .... i familiens bøger
4. I sin patriarkalske velsignelser blev Prs. Hinckley af vide at han skulle være fredens ....
5. Prs. Hinckley har tjent som ... til 3 af kirkens præsidenter
9. Prs. Hinckleys far lærte han at ... træer
11. Prs. Hinckleys mor hed ...
 
 

facitliste:


 •