Profeten er en seer; han taler på Guds vegne og han åbenbarer Guds vilje til os. 
(Mendi Stucki)

Medbring til denne aktivitet:

Klæde til blindebuk

Briller

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SYNG: Tro

Læs L&P 21:5

SYNG: De 2 første linier af “Vi lytter til profetens ryst”.

Aktivitet: “Blindebuk”. Lad et barn få bind for øjnene og lad de andre børn vildlede ham/hende - lad ét andet barn prøve at overdøve de andre børn, og lede personen til et bestemt sted i lokalet. Når barnet endelig kommer frem til det udvalgte sted, snak så om vigtigheden at vi følger profeten i vor tid. Snak om at mange prøver at bedrage os og fortælle os forkerte ting. Profeten taler Guds vilje. Han fortæller os hvad vi skal gøre. Han vil ikke lede os vild.

SYNG: “Lær mig at leve i lyset af ham”.

Vis et billede af profeten Joseph F. Smith.

Medens Joseph F. Smith tjente som rådgiver i Det Første Præsidentskab, lærte Præsident Joseph F. Smith:

" If [the President of the Church] should become unfaithful, God would remove him out of his place. I testify in the name of Israel’s God that he will not suffer the head of the Church, whom he has chosen to stand at the head, to transgress his laws and apostatize; the moment he should take a course that would in timelead to it, God would take him away. Why? Because to suffer a wicked man to occupy that position would be to llow, as it were, the fountain to become corrupted, which is something he will never permit" (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 44-45)

SYNG: Profetens ord fra himlens bo

2. Profeten er en seer.

Læs Mosiah 8:16-17

SYNG: De 2 første linier af “Vi lytter til profetens ryst” igen

Vis børnene brillerne. Fortæl dem at nogle gange, når vore øjne ikke længere kan se helt godt, så kan vi have behov for at skulle bruge briller. Briller kan gøre tingene klart og tydeligt for os.

En SEER er ligesom åndelige briller. Som Seer, kan profeten se det vi ikke kan med vore naturlige øjne. Som Seer, kan han også havde magt til at oversætte gamle optegnelser. Som Seer, kan han se ting fra fortiden og med klarhed og lys ser han ting der skal ske i fremtiden. Han udlægger derpå Guds plan for os, så vi mere klart kan se jernstangen (som er Guds ord og vejen som leder tilbage til vor himmelske Fader).

SYNG: linie 3-4 af “Vi lytter til profetens ryst”.