Vi skal følge profeten
(af Pia Koch)

Kirken er bygget på en grundvold af apostle og profeter, ligesom dengang Jesus var på jorden.

Lad børnene slå op i deres skrifter. Hvilket ord har de følgende skriftsteder til fælles: (apostel)

Kor. 12:28

Ef. 2:20

L&P 107:23

Da Jesus gik på jorden havde han nogle disciple, disciple betyder tilhængere, det vil sige at de fulgte Jesus.

På et tidspunkt kaldte Jesus nogle af disciplene til apostle.

FORKLAR:

En apostel er et særligt vidne om Jesus Kristus for hele verden. Han vidner om, at Jesus er Guds søn, og at han er opstået. Han sørger for at evangeliet bliver prædiket i hele verden.

SANG: Profetens ord fra himlens bo (BS 81)

SANG: Jesu Kristi kirke (BS 48)

Vores kirke er opbygget på samme måde som den var da Jesus gik på jorden.

I dag bruger vi andre navne for "HYRDER" og "EVANGELISTER" .
 


Giv børnene puslespillet med kirkens opbygning (side 66 i Håndbog i evangeliske principper, lavet til puslespil).

Lad dem samle det og tal om opbygningen.

Uanset hvor vi tjener i kirken så prøver vi alle at gør det som er rigtigt og at blive som Jesus.

SANG: Jeg prøver at bli’ som Jesus. (BS 40)

Bære vidnesbyrd.

Jeg håber I vil vokse op og få et vidnesbyrd om evangeliet. At I må vide at det er sandt.

Jeg synes vi skal slutte med at synge Tro (50) og At leve evangeliet (72)