Hvad kender du til kirkens lære?
(af Robin Segovia Perry, Georgia Ward)

En pragtful gennemgang af hvad vi "står for". Må du blive inspireret til at lave flere aktiviteter som disse.
Conny Hillgaard

Hver spørgsmålskort blev fremstillet således: hvert kort er størrelse A5. På den ene side skrev jeg kategorien, og “laminerede” derpå kortet med gennemsigtigt selvklæbende plastik. På kortets anden siden fastgjorde jeg spørgsmålene med malertape (du kan bruge hvad du vil, bare spørgsmålene kan skiftes ud, alt efter hvilket tema du ønsker at undervise i). Jeg lavede en stor terning ud af nogle skotøjsæsker. Jeg malede dem sorte, og klistrede derpå hvide cirkler på - ligesom en terning. Terningen blev godt nok lidt mast i siderne, men den holdt. Vi planlægger at bruge denne aktivitet næste år i de måneder der har 5 søndage. Missionærerne kom og hjalp de mindste.
 
ALM. VIDEN EV. I FUNKTION PROFET SANGØVELSE VÆBNER TEMPEL SKRIFTERNE
DET NY TESTAMENTE MORMONS BOG DET GAMLE TESTAMENTE KIRKENS HISORIE PROFET VÆBNER TEMPEL
SANGØVELSE DET NY TESTAMENTE MORMONS BOG DET GAMLE TESTAMENTE EV. I FUNKTION PROFET SANGØVELSE
VÆBNER TEMPEL DET NY TESTAMENTE MORMONS BOG DET GAMLE TESTAMENTE KIRKENS HISTORIE PROFET
SKRIFTERNE VÆBNER TEMPEL SANG-ØVELSE DET NY TESTAMENTE MORMONS BOG ALM. VIDEN

Min egen erfaring med dette spil: Jeg skrev kategorierne på A5 kartonstykker. Bagefter laminerede jeg alle stykkerne. Alle A5 stykker satte jeg sammen med tape, så der blev en stor spilleplade. Da jeg brugte den, bemærkede et barn: der er jo ikke et sted der hedder MÅL. Nej, sagde jeg, for vi bliver aldrig færdig med at forberede/forbedre os. Jeg kan godt lide at bruge dette spil, da vi har store/små sammen. De små deltager ca. halvdelen af tiden. (så er deres koncentration brugt op) - og dette spil tillader dem at gå “midt i det hele” da der jo ikke som bemærket er et “MÅL”. Vi kom spillet igennem 2 gangen. Det tog 40 minutter. Børnene elskede spillet. Jeg håber I kan bruge det også. Lav evt. jeres egne spørgsmål. Venlig hilsen Conny Hillgaard
 
 
 
“Det Nye Testamente” spørgsmål Svar:
Hvad var den krone lavet af som Jesus fik sat på hovedet? torne
Efter Jesus havde helbredt 10 spedalske, hvor mange kom da tilbage og takkede ham?  en
Hvad brugte Jesus, i stedet for vand, da han indstiftede nadveren? vin
Hvad hed Jesu mor? Maria
Hvem var den første person der opstod? Jesus
Hvad blev Jesus klædt i efter han blev født? et linned
Hvem smed Jesus ud af templet? de handlende/købmænd
Hvem gav bjergprædiken Jesus
Hvilken del af nadveren repræsenterer Jesu blod? vandet
I nadveren hvad repræsenterer da Kristi blod? vandet
Hvor blev Jesus lagt da han blev født? krybbe
Hvem repræsenterer brudgommen, i lignelsen om de 10 brudejomfruer? Kristus
Hvor mange dage fastede Jesus? 40
Hvilke 3 gaver fik Jesus-barnet? guld, røgelse og myrra
Hvem fortalte englene først om Jesu fødsel? hyrderne
Hvilket præstedømme havde Johannes Døberen? Aronske Præstedømme
Hvilken del af nadveren repræsenterer Jesu legeme? brødet
Hvad viste sig på himlen efter Jesu fødsel? stjerne
Hvad består vor himmelske Fader og Jesu legemer af? kød og ben
Efter Jesu opstandelse, fik han da et legeme som man kunne røre ved? ja

 
 
“Kirke historie” SPØRGSMÅL:  Svar:
Hvad hedder det møde som mændene i kirken deltager i hver Søndag? Præstedømmemødet
Hvad er vi når vi er rolige og stille i kirken? ærbødige
Hvor byggede den kloge mand sit hus? på klippen
Hvad kalder vi vore forfædre? aner
Hvad bør du gøre, når du har et valg mellem rigtig og forkert? VDR
Hvad skal en person modtage, for at kunne sige at han/hun ved at kirken er sand? et vidnesbyrd
Hvad gjorde Joseph Smith med Guldpladerne, så vi kan forstå dem? oversatte dem.
Hvem modtager åbenbaring på kirkens vegne? profeten
Hvem var kirkens første præsident - i denne uddeling? Joseph Smith
Hvad reddede pionererne afgrøder fra græshopperne? måger
Hvad hedder de 3 grader af hellighed? Celestial, Terrestial, Telestial
Hvad kaldes det når Gud taler til sin profet? åbenbaring
På hvilket spørgsmål, modtog Joseph Smith den første åbenbaring? Hvilken kirke der var den sande
Hvem gav Joseph Smith guldpladerne? Moroni
Hvad hed de små vogne som pionererne trak tværs over prærien? håndkærre
Hvilken slags brændsel måtte pionerbørnene samle om aftenen? brænde
Hvor er kirkens hovedsæde? Salt Lake City
Efter dåben, bliver man bekræftet som medlem af kirken, hvordan? håndspålæggelse
Hvad hedder vores biskop/grenspræsident? navnet på ham
Hvem kendes som vore ældre bror? Jesus
Hvad har ældsterne magt til at gøre med de syge? helbrede dem
Hvad står der i Jakob 1:5 læs det
Med hvilken hånd opretholder vi medlemmer? højre

 
 
“Mormons Bog” spørgsmål Svar:
Hvilken bog er den korsteste i Mormons Bog? Jakob
Hvem havde en drøm i hvilken han så et træ, en jernstang og en flod?  Lehi
På hvilket kontinent, levede folket i Mormons bog,? Amerika
Hvad hed den hær der drog til Californien under den amerikanske borgerkrig? Mormon Bataljonen 
Nævnes der elefanter i Mormons Bog?
Nævnes der heste i Mormons Bog? ja
Hvem sagde: Når I er I jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud? Kong Benjamin
Var der stadig sår i hænderne på Kristus efter naglerne, da han besøgte nephiterne? ja
Hvor mange af Helamans 2000 unge mænd blev dræbt? ingen
Hvilke 2 personer viste sig for Joseph Smith i den Hellige Lund? Gud Faderen og Jesus Kristus
Hvem ledte de 2000 unge mænd Helaman
Hvad holdt folket fast ved i Lehis drøm? jernstangen
Hvad repræsenterer Guds ord i Lehis drøm? Jernstangen
Hvad hed Lehi og Sariah’s 2 drenge der blev født i ørkenen? Jakob og Josef
Hvad hed den profet som prædikede fra en bymur Samuel
Hvem talte til folket fra et højt tårn? Kong Benjamin
Hvem så Herrens finger, da han var i gang med at lave et skib? Jared’s bror
Hvem huggede arme af nogle tyveknægte, som ville stjæle kongens får? Ammon
Hvem blev på Kong Noa’s befaling brændt? Abinadi
Så nogle personer i Mormons Bog Jesus? Ja

 
 
“PROFET” SPØRGSMÅL: SVAR
Hvad hedder vores profet? Præsident Hinckley
Hvilken profet var slugt af en stor fisk i 3 dage? Jonas
Laman og Lemuel havde en bror der var profet, hvad hed ham? Nephi 
Hvem gav Moroni guldpladerne til? Joseph Smith
Hvad lavede Moses sin stav om til da han stod foran farao? slange
Hvem bragte de 10 bud ned fra Sinaj bjerget? Moses
Hvem er denne profet? Vis billedet af Joseph Smith
Hvor mange profeter har der været i kirken indtil nu? 15
Hvem er denne profet? Præsident Hinckley
Hvem er denne profet? Præsident Brigham Young
Hvem er denne profet? Præsident David O. McKay
Hvem blev kastet i løvekulen? Daniel
Hvem så den brændende busk? Moses
Hvem så først en regnbue? Noa
Faraos datter frelste en lille dreng der var blevet lagt blandt sivene, hvem? Moses
Hvad blev Jonas slugt af? En stor fisk

 
 
“SANGØVELSE” SPØRGSMÅL:
Jesu dåb (BS 54)
Hjertelig Tillykke (134)
En regnbue på himlen (BS 53)
Jesu Kristi Kirke (48)
Jeg søger til Herren (67)
Helligånden (56)
Nadveren (Lille Liahona)
Jeg vil være tapper (BS 85)
Hold Guds befalinger (BS 68)
Følg Guds profeter (BS 58)
Vælg det rette (82)
Vælg altid ret (80)
Vor Primaryfarver (BS 131)
Jeg er Guds kære barn (BS 2)
Barnets bøn (BS 6)
Nephis mod (BS 64)
Elsker hverandre (BS 74)
Jeg går med dig (BS 78)
Lær mig at leve (BS 70)
Guldpladerne (61)
Hvad kalder vi kirkens sange? salmer
Hvilken Primarysang kan du bedst lide?
Hvilket instrument spilles oftest i kirken? orgel/klaver
Hvad hedder det kor der synger hver uge fra Tempel Square? Tabernakel koret

 
 
“SKRIFTERNE” SPØRGSMÅL: SVAR
Hvem vidner Bibelen og Mormons Bog om? Jesus Kristus
Hvem har sonet for alle menneskenes synder? Jesus Kristus
Hvas kaldes budet, det byder os at afholde os fra tobak, spiritus, kaffe og andre skadelige ting? visdomsordet
I hvilken by blev Jesus født? Betlehem
Hvor ofte har vi fastesøndag? 1 gang om måneden
Hvilket “arbejde” havde Jesus? tømrer
Hvilket medlem af Guddommen modtager vi, når vi bliver døbt? Helligånden
Hvad kan et værdigt mandligt medlem over 12 år modtage? Præstedømmet
I hvilken flod blev Jesus døbt? Jordan floden
Hvad er evangeliets første principper/ordinancer? tro, omvendelse, dåb
Hvad kaldes det program de unge på 14-18 år deltager i? seminar
Hvilken del af nadveren velsignes først? brød
Hvilken arm rejses til en ret vinkel, når vi opretholder nogle til stillinger i kirken? højre
Hvem fristede Jesus på bjerget/ørkenen? Lucifer
Hvorfor rejste Josef og Maria til Betlehem? der var folketælling
Hvilken stor konge gav en tale fra et tårn? Kong Benjamin
Hvilket ord bruger for “at gå uden vand og drikke”? faste
Hvor mange stammer var der i Israel? 12 stammer
Hvem rullede stenen væk fra Jesu grav? englen
I hvilket afsnit i L&P finder vi “visdomsordet”? Afsnit 89
Hvis kone blev lavet til en saltstøtte? Lot’s hustru
Hvad fulgte de vise mænd, for at komme til Betlehem? en stjerne

 
 
“TEMPEL” SPØRGSMÅL:  Svar:
Hvilket tempel er dette?  vis billede af Schweiz Templet
Hvilket tempel er dette? vis billede af Kirtland Templet
Hvilket tempel er dette? vis billede af Stokholm Templet
Hvilket tempel er dette? vis billede af Salt Lake Templet
Hvor tog Jesus hen som 12 årig med sine forældre? til templet
I hvilket land ligger Stockholm Templet? Sverige
Hvilken slags dåb, udfører vi i templet? stedfortrædende dåb - eller “dåb for de døde”.
Hvilken farve har tempel tøj? hvidt
Hvilken berømt bygning har 6 spir og er fremstillet i granit?  Salt Lake Templet
Hvad hedder det kort man skal vise for at kunne komme ind i templet? tempelanbefaling
Hvilken pagt indgår vi for tid og evighed i templet? ægteskabspagten
Hvad laver englen Moroni på templets spir? blæser i trompet
Hvad i templet foregår ved nedsænkning? dåb for de døde

 
 
“VDR” SPØRGSMÅL:  Svar:
Hvornår bør missionærerne stå op om morgenen? 6:30
Hvad kaldes de 14. årige pigers klasse? Søster
Hvornår kan en ung mand blive lærer? 14 år
Hvornår kan en ung mand blive diakon? 12 år
Hvad hedder det 3. kald i det Aronske præstedømme præst
Hvor meget tiende skal man betale af 10 kr? 1 kr.
Hvad gør lærerne i Det Aronske Præstedømme hver søndag? velsigner nadveren
Hvad hedder det rum hvori vi deltager i nadvermødet? kirkesalen
Hvad kaldes de specielle løfter mennesker indgår med Gud? pagter
Hvilket andet navn for søndag har vi? hviledag
Hvad blive syge salvet med? olivenolie
Hvad kaldes de 2 søstre som hver måned besøger kirkens kvinder i deres hjem?  besøgslæreinder
Hvad er kirkens rigtige navn? Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Hvad kaldes kirkens præsident også? profet
Hvor mange apostle er der i et kvorum? 12
Hvilken kirke fik Joseph Smith besked på at slutte sig til? ingen
Hvad står SDH for? Sidste dages Hellige
Hvad kaldes de 2 mænd som hver måned besøger kirkens familier i deres hjem?  hjemmelærere
Hvad kaldes det første embede i det Aronske Præstedømme? diakon
I hvilket præstedømmet finder vi højpræster, ældster, og halvfjerdser? Melkesidiske Præstedømme
Hvilket embede i Det Aronske Præstedømme skal man have for at kunne døbe? præst
Hvad bad Præsident Kimball om at skrive hver dag?  dagbog
Hvilket embede i Det Aronske Præstedømme skal man have for at kunne velsigne nadveren? præst
Hvad hjælper os med at kender forskel på rigtig og forkert? Helligånden
Hvad er bønnens 4 trin? henvende sig, takke for, bede om, slutte af
Hvad står der på den ring man kan bære når man er 8 år gammel? VDR = Vælg Det Rette

 
 
“Alm. viden” spørgsmål: SVAR
Hvem viste sig for Joseph Smith og gav ham lov til at døbe? Johannes Døberen
Hvad hedder vores ward/gren? navnet på jeres gren/ward
Hvad hedder vores stav? navnet på jeres stav
Hvad står VDR for? Vælg Det Rette
Hvad hedder det program de 8-12 årige piger deltager i? præsentationsprogrammet
Hvad hedder det program de 8-12 årige drenge deltager i? spejder
Hvilken farve har vores tøj når vi bliver døbt? hvidt
Hvor gammel skal man være for at kunne blive døbt? 8 år
Hvad hedder kirkens børneblad? Lille Liahona
Hvad hedder kirkens blad for voksne? Liahona
Hvad kaldes den første halvdel af Bibelen? Det Gamle Testamente
Hvad kaldes den anden halvdel af Bibelen? Det Nye Testamente
Hvad står “L&P” for? Lære og Pagter
Hvilket møde deltager vi i som familie om Søndagen? Nadvermødet
Hvad er nadvervandet et symbol på? Jesu blod
I hvilket præstedømmet finder vi diakoner? Aronske Præstedømme

 
 
“Det Gamle Testamente” spørgsmål: Svar:
Hvilket tegn viste sig efter syndfloden? en regnbue
På hvilket kontinent fandtes Edens Have? Amerika
Hvordan rensede Gud jorden for ondskab? syndfloden
Hvor mange personer i Guddommen består af kød og ben? 2 (Gud og Jesus)
I hvis billede skabte Gud mennesket? sit eget
Hvem blev kastet ud af himlen, selv om han var en udvalgt søn? Lucifer
Hvad hed de befalinger som Moses modtog på stentavler? de ti bud
Hvor ramte dem sten David slyngede imod Goliat? i panden
Hvem var Kain og Abels forældre? Adam og Eva
Hvilket sted boede Adam og Eva først? Edens Have
Hvilken bys mure faldt efter at Josua og hans hære havde gået omkring dem flere gange, og til sidst larmede?  Jeriko
Hvad hedder det hav i dag, som Moses krydsede? Det samme: Det Røde Hav
Hvad skabte Gud på den første dag? lys
Hvilken slags fugl bragte et olivenblad tilbage til Noa? duen (1. Mose Bog 8:6-12)
Hvor lang tid brugte Gud på at skabte jorden? 7 dage
Hvem fristede Adam og Eva i Edens have? Lucifer
Hvilken profet i Det Gamle Testamente blev af Gud befalet at slå sin egen søn ihjel? Abraham
Hvilken mad fandt Israelitterne uden for deres telte om morgenen medens de vandrede i ørkenen? Manna
Hvilke blade brugte Adam og Eva som tøj? figenblade
Hvor mange mennesker blev frelst i Arken? 8
Hvad skabte Gud på den 6. dag? mennesket
Hvad gav Jakob sin søn Josef, som gjorde Josefs brødre misundelige på ham?  en frakke
Fra hvilket træ måtte Adam og Eva ikke spise? kundskab om godt og ondt