Personer i skriften: Hvem er jeg? (2 af 2)
(af Sharon Stone)

Forberedelse:

Fremskaf billeder af: Abraham, Adam, Alma den ynge, Moroni, Kong Benjamin, Eva, Jonas, Josef, Helaman, Mormon, Moses, Nephi, Nephi, Noa, Maria, Rut, Sariah. Sæt disse billeder på tavlen hvor alle kan se dem. Lad børnene vælge et billede som de vil besvare spørgsmål om.

Mit navn er: ABRAHAM

SYNG: (Følg Guds profeter (BS 58) v. 4)

Mit navn er: Adam

SYNG: Følg Guds profeter (BS 58) v. 1)

Mit navn er: Alma

SYNG: Mormons Bog fortæller (BS 62) v. 3)

Mit navn er: Kaptajn Moroni

Mit navn er: Kong Benjamin 

Mit navn er: Eva

Mit navn er: Jonas

SYNG: Følg Guds profeter (BS 58) v. 7

Mit navn er: Josef

Mit navn er: Helaman

SYNG: Mormons Bog fortæller (BS 62) v. 6

Mit navn er: Mormon

Mit navn er: Moses

SYNG: Følg Guds profeter (BS 58) v. 5

Mit navn er: Nephi

SYNG: Nephis mod (BS 64)

Mit navn er: Noa

SYNG: Følg Guds profeter (BS 58) v. 3

Jeg giftede mig med Boaz, og vores søn hed Obed.

Mit navn er: Rut

Mit navn er: Sariah

SYNG: Hvis jeg vælger det rette i livet (BS 82)