FORSONINGEN
(af Sharon Stone)

Instruktion:

Match skriftsteder og udsagn ved at trække en linie fra skriftsted til udsagn.

 

Mosiah 13:28Jesu forsoning renser os, hvis vi omvender os.
John. 3:16Jesus blev udvalgt og forudordineret i himlen
John. 10: 17-18Vi kan kun blive frelst i Guds rige, hvis vi omvender os fra vore synder, tror på Jesus Kristus, tilbeder Faderen og i tro holder ud indtil enden.
1. Peter 1:19-20Vor himmelske Fader elsker os så meget at han sendte sin Søn, for at alle som tror på Ham ikke skal fortabes men have evigt liv.
1. John 1:7Jesus havde magt til at tage og give sit liv.
L&P 20:29Var det ikke for forsoningen ville vi alle omkomme

JESUS KRISTUS I GETSEMENE HAVE

1. Hvad skete der med Jesus da han bad? (L&P 19:18,19) ______________

________________________________________________________________

2. Hvad viste sig for ham, som styrkede ham? (Luk. 22:43) _______________

3. Hvorfor skulle Jesus lide for os? (L&P 19:16,17)_______________________

_______________________________________________________________