Kvartalsaktivitet: Lille Liahona
(tilpasset efter ide fra Shirley, Californien)

Denne aktivitet er bygget som som "Lille Liahona". Aktiviteten indeholder: budskab, fysiske aktiviteter, sange o.s.v. God fornøjelse.


Velkommen:

Sang:

Bøn:

Intro: Biskoppen/Primarys tilsynsførende taler til børnene. (dette er den åndelige del af programmet)

Biskoppen fortæller om sin barndom og om begivenheder, hvad der har styrket ham, hans vidnesbyrd ect.)

Herefter deles børnene i 6 ”grupper” som de på skift besøger (á ca. 20 min varighed)

1. Gruppe er en ”køkkenklasse”:

Præsidentinden + en lærer hjælper børnene med at lave nogle forfriskninger fra gamle numre af ”Børnestjernen.

2. Gruppe er en ”historiefortælling”.

2. rådgiveren fortæller en historie fra Lille Liahona.

Deles børnene op efter alder, kan de mindste få nogle billeder, som de kan holde op, når deres del af historien fortælles. Lad børnene sidde i en halvcirkel på gulvet.

De store børn kan evt. rollespille deres historie.

3. Gruppe er en ”kreativ-klasse”.

Sekretæren og en lærer står for denne klasse. Denne klasse er ligesom FORMNING i skolen. Børnene måtte lave hvad de havde lyst til.

4. Gruppe er en ”nyt/Jeg prøver at bli’ som Jesus”.

1. rådgiveren og en lærer står for denne klasse.

Med mindre du kender alle børnene godt, informer da forældrene om denne aktivitet i forvejen. Få forældrene til at fortælle dig lidt om deres barn/børn. Det kan være små ting som: hvad er deres ynglings farve, primarysang, favorit fag i skolen, helt fra Mormons Bog. Forældrene kan også fortælle om en gang hvor deres barn har forsøgt at følge Jesu eksempel.

Ved aktiviteten sidder børnene i en halvcirkel. Børnene blev kaldt frem en efter en, og der var så ”spotlight” på dem.

5. Sidste gruppe er en ”sangøvelse”

Sanglederen får de sidste 20 min. Det kan være en sang der passer til årstiden, en sangleg eller sang til Nadvermøde programmet - sanglederen bestemmer.

6. Gruppe er ”Jeg kan være missionær”

Skriv til en missionær som er udsendt fra jeres enhed.