Trosartiklernes ABC
(Conny Hillgaard)

Prøv at lave en lille “test” på børnene når I har gennemgået Trosartiklerne. Ofte kan børnene flere af Trosartiklerne udenad, men pillet lidt fra hinanden, kan det være ganske svært....
 
A Vi tror at menneskene vil blive straffet for deres egne synder og ikke for ______ overtrædelser.  Adam 
(2. Trosartikel)
B Vi tror at _______ er Guds ord for så vidt som den er rigtige oversat  Bibelen 
(8. Trosartikel)
C
D Vi tror vi må være ærlige, sandfærdige, ______ kyske, velgørende. Dydige 
(13. Trosartikel)
E Vi tror på Gud den ______ Fader  Evige
(1. Trosartikel)
F Evangeliets første grundsætninger og ______ er forordninger 
(4. Trosartikel)
G Vi tror at evangeliets første _______ og forordninger er grundsætninger 
(4. Trosartikel)
H Hvordan modtager du Helligåndens gave? 
Ved _______
Håndspålæggelse 
(4. Trosartikel)
I Vi tror på ______ virkelige indsamling  Israels 
(10. Trosartikel)
J Trosartiklerne blev skrevet af ______ Smith.  Joseph
K Vi tror på den samme organisations som fandtes i den oprindelige _______ kirke 
(6. Trosartikel)
L ...vi må være _____ overfor .... loyale 
(12. Trosartikel)
M Vi tror at ______ Bog er Guds ord  Mormons 
(8. Trosartikel)
N Vi tror at hvad Gud har åbenbaret, alt hvad han .. åbenbarer Nu
(9. Trosartikel)
O Vi tror at alle gennem Kristi forsoning kan blive frelst, hvis de ______ sig Omvender 
(3. Trosartikel)
P Vi tror på konger, _______ ..... præsidenter 
(12 . Trosartikel)
R ...at Kristus personligt vil _____ på jorden regere
(10. Trosartikel)
S Vi tror vi må blive straffet for vore egne ______ synder 
(2. Trosartikel)
T ...Vi ______ efter alt hvad der er dydigt, elskeligt, har godt lov eller er prisværdigt tragter 
(13. Trosartikel)
U ...synger, helbredelse _______ af tungemål o.s.v. udlægning
(7. Trosartikel)
V ...mange store og ______ ting angående Guds rige vigtige
(9. Trosartikel)
Y
Z ...Vi tror at ______ det ny Jerusalem Zion
(10. Trosartikel)
Æ ...adlyde, _____ og holde lovene ære 
(12. Trosartikel)
Ø præsidenter, herskere og _______ øvrighedspersoner 
(12. Trosartikel)
Å Vi tror på tungemålsgaven, profeti ______ åbenbaring 
(7. Trosartikel)