Helligånden
(Wendy, Las Vegas)

Tilpasset efter en ide i Friend, Juli 1997

Forberedelse:

Mød frem iklædt et forklæde og med en kost i hånden.

Hav et bord dækket med tallerkner, bestik, blomster o.s.v.


Præsentation:

Fej gulvet. Fortæl børnene at du ønsker der skal være pænt, da du får besøg af en særlig gæst, og i den anledning ønsker du huset skal se pæn og ren ud.

”Jeg vil gerne han skal blive lidt, og jeg ønsker han skal føle sig godt tilpas, så jeg gør alt hvad jeg kan for at han skal føle sig velkommen og godt tilpas her.

SYNG: 1. vers af Helligånden (BS 56)

(tal om at Helligånden er vores særlige ven, og hvad vi kan gøre for at han vil kunne føle sig godt tilpas hos os i vore liv - holde befalingerne, altid lytte til ham, når han vejleder os, vælge det rette ect. Jeg vil spørge: ”Hvem taler til os med en stille stemme?”, ”Hvem kan få os til at føle fred og tryghed?”, Hvem giver en varm følelse i dit hjerte, når du hører eller tænker på Jesus eller vor himmelske Fader?”, ”Hvem kan hjælpe dig med at lære ret fra uret?”, ”Hvem opmuntrer dig til at gøre gode gerninger?”, ”Hvem hjælper dig med at forstå og huske skriftsteder?”

SYNG: 2. vers af Helligånden (BS 56)

Jeg vil have ordstrimler med flg. ord på: ”lærer”, ”trøster”, ”huske”, ”vidne”.

Jeg vil medbringe en æske/dåse eller lign. hvori der vil være situationskort på papir, disse trækkes, og børnene skal så afgøre hvilken ordstrimmel der passer til.

  1. Situationer:
  2. Du har arbejdet hårdt til en prøve, men du er bage for at du ikke vil kunne huske det du har læst.
  3. En i familien er død, og du er ked af det.
  4. Du har læst Mormons Bog, og ønsker at vide om den er sand.
  5. Du forbereder en tale men er bange - og nervøs for at du ikke vil kunne sige det der skal siges.
  6. Du er inde i en butik, og føler dig fristet til at tage noget uden at betale for det.
    Din far er blevet arbejdsløs, og nu føler du dig trist og ked af det.
  7. Din søster har ødelagt dit ynglings legetøj, og du ved ikke hvad du skal gøre.
  8. Du er faret vild og er bange og nervøs.