Mors Dag:
En hyldest til mødre og hvordan de hjælper

Vis et billede, snak om mødrenes rolle. Opmuntr børnene til at finde på en sang der passer til. Kan de ikke, kan I synge de foreslåede her.
 
 
 
Sang Billede
En glad familie (BS 104)  Et billede af en familie der hjælper hinanden.
Du skal klappe (BS 125) En mor der smiler
Lad os samle vor familie (101) En familie i bøn
Fortæl en historie om Jesus  En mor der læser i skriften
Det er så sjovt (BS 129) En mor og barn der rydder op
For sundhed, kraft (BS 18) En mor der laver mad
Syng en sang (BS 124) En mor/familie der synger
Lørdag (BS 105) En mor der køber ind, gør rent eller lign.
Når min moder kalder (BS 71) Et barn på vej hen til sin mor
Vi vil bringe verden Hans ord (BS 92) Billede af Helamans 2000 unge krigere