Hvad ved du? Hvad kan du huske?
af Conny Hillgaard

Hvilket barn bør vi iflg. en primarysang være?

 1. månestråle
 2. solskin
 3. stjerne
 4. planet

SVAR: 2

SYNG: ”Jeg bør et solskinsbarn være” (BS 38)

 

Hvis barn er vi iflg. en primarysang?

 1. biskoppens
 2. primarypræsidenten
 3. Guds
 4. profetens

SVAR: 3

SYNG: ”Jeg er Guds kære barn” (BS 2)

Hvad synger vi ikke i sangen ”Jeg prøver at bli’ som Jesus”:

 1. vær’ venlig i alt hvad du gør
 2. elske hverandre, som Jesus har sagt
 3. gør mod andre som du vil de skal gøre mod dig
 4. vær kærlig i tanke i handling og ord

SVAR: 3

SYNG: ”Jeg prøver at bli’ som Jesus” (BS 40)

Iflg. kirkens lære har vi alle levet før vi kom til jorden, hvor?

 1. Det forjættede Land
 2. ved Jordan floden
 3. i Jerusalem
 4. i himlen

SVAR: 4

SYNG: Alle har boet i himlen engang (GL. BNP sang)

 Iflg. sangen: ”Jeg vil være tapper”, hvilken lære skal vi så følge:

Noa

Johannes Døberen

Jesus

Moroni

SVAR: 3

SYNG: ”Jeg vil være tapper” (BS 85)

Hvilken er den rigtige måde at modtage Helligåndens gave på?

 1. ved at vinde i ”LUDO”
 2. ved at få en stor æske med sløjfe om
 3. ved håndspålæggelse
 4. ved at vinde en slåskamp

SVAR: 3

SYNG: Når jeg engang bli’ otte år (Lille Liahona Apr. 2000)

En af de ting jeg lover i dåben og når jeg nyder nadveren er:

 1. altid at gå i hvidt tøj
 2. at modtage præstedømmet
 3. at gå under vandet
 4. at påtage mig hans navn og følge ham

SVAR: 4

Nadveren (Lille Liahona Juni 2000)

Den bøn der beder os påtage os, Kristi navn kaldes for:

 1. Åbningsbøn
 2. velsignes af maden
 3. Fader vor
 4. nadverbønnen

SVAR: 4

LÆS: L&P 20:77,79

Hvad synger vi ikke i: ”Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke”?

 1. Jeg ved at Jesus Kristus elsker mig
 2. Jeg elsker hans navn
 3. Jeg tror på vor Frelser Jesus Kristus
 4. min kundskab om Gud, hans kærlige bud

SVAR: 1

SYNG: ”Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke” (BS 48)

Hvordan viser man at man følger Kristus:

 1. ved at tage en småkage uden at få lov
 2. ved at tale med en ven under fællestiden
 3. ved at være venlig og kærlig
 4. ved at hjælpe en ven med at snyde ved eksamen

SVAR: 3

SYNG: Jeg takker dig Fader (BS 9)

Jeg kan blive medlem af kirken når:

 1. Jeg bliver født og mine forældre er beseglet i templet
 2. Jeg bliver navngivet ved et nadvermøde
 3. Jeg bliver døbt og får håndspålæggelse
 4. Jeg deltager i nadveren for første gang

SVAR: 3

SYNG: Helligånden (BS 56)

Jeg bliver døbt når jeg er 8 år, fordi Herren mener jeg da er:

 1. har nået ansvarsalder
 2. værdi
 3. her et vidnesbyrd
 4. er voksen

SVAR: 1

SYNG: Dåb (BS 54) + LÆS: L&P 20:71

Hvilken af flg. muligheder er IKKE nødvendig for at blive døbt:

 1. dåb ved nedsænkning
 2. dåb af en med den nødvendige præstedømme myndighed
 3. dåb i Jordan floden
 4. omvendelse og tilgivelse for mine

SVAR: 3

SYNG: Når jeg skal døbes (BS 53)

Hvilke af følgende sætninger er rigtige for at komme tilbage til vor himmelske?

 1. Bøn, gode gerninger, tro
 2. Tro, omvendelse, dåb
 3. Dåb, tempelægteskab, omvendelse
 4. Tro, bøn, dåb

SVAR: 2

LÆS: Den 4. Trosartikel

Hvad kommer efter (i sangen "Helligånden") Og Helligåndens røst.......

 1. den si´r, hvad jeg ska´ gør
 2. den si´r, at jeg skal bede
 3. den si´r at jeg skal lytte
 4. den si´r, hvad jeg skal købe

SVAR: 1

SYNG: "Helligånden" 2. vers 56

Hvilken en af følgende sætninger er rigtige i følge sangen "Helligånden"?

 1. den Helligånd jeg sender
 2. den Helligånd jeg giver jer
 3. den Helligånd er en ven
 4. den Helligånd vejleder jer

SVAR: 1

SYNG: "Helligånden" 2. vers 56

I følge en primary sang, hvad er det så vi skal være?

 1. en lysende månestråle
 2. en lysende stjerne
 3. en lysende sol
 4. en selvlysende planet

SVAR: 2

SYNG: "Jeg er som en lysende stjerne" (BS 84)

I følge sangen "Jesu Kristi kirke", hvilken sætning er den rigtige?

 1. for jeg tror på vor frelser
 2. for jeg tror på vor Gud
 3. for jeg tror på vor profet
 4. for jeg tror på mig selv

SVAR: 1

SYNG: "Jesu Kristi kirke" (BS 48)

I sangen "Jeg vil være tapper" har Gud brug for hvad?

 1. en tjener
 2. en dørvogter
 3. en væbner
 4. en Falck mand

SVAR: 3

SYNG: "Jeg vil være tapper" (BS 85)

Gæt hvad der er rigtigt i sangen "Jeg søger til Herren".

 1. Jeg læser skriften og lytter
 2. Jeg læser skriften og sir´
 3. Jeg læser skriften og knæler ned
 4. Jeg læser skriften og ber

SVAR: 3

SYNG: "Jeg søger til Herren" (BS 67)

Iflg. en primarysang, hvad er det skal vi skal:

 1. være lydige mens vi er i primary
 2. være lydige mens vi er i kirke
 3. være lydige mens vi studerer
 4. være lydige mens vi er på jorden

SVAR: 3

SYNG: "Jesus kom til Jordan floden" (BS 54)

Hvem kan døbe:

 1. alle, både kvinder og mænd
 2. alle mænd der er fyldt 20 år
 3. alle mænd der er kaldet af Gud
 4. alle mænd der har noget hvidt tøj

SVAR: 3

L&P 20:73

Hvad kommer efter (i sangen "Helligånden") Og Helligåndens røst.......

 1. den si´r, hvad jeg ska´ gør
 2. den si´r, at jeg skal bede
 3. den si´r at jeg skal lytte
 4. den si´r, hvad jeg skal købe

SVAR: 1

SYNG: Helligånden 3. vers (BS 56)

Hvilken en af følgende sætninger er rigtige i følge sangen "Helligånden"?

 1. den Helligånd jeg sender
 2. den Helligånd jeg giver jer
 3. den Helligånd er en ven
 4. den Helligånd vejleder jer

SVAR: 1

SYNG: Helligånden 1. vers (BS 56)