Jeg takker dig Fader (BS 9)
(af Sharon Stone)

JUNIOR: vi lærte dem “Jeg takker dig Fader” ved hjælp af visuelle hjælpemidler. Disse var (ikke i rækkefølge)

1. Vers:

2. vers: Spørg: Hvor mange ting er du taknemmelig for? Syng igen sangen, og bed børnene tælle hvor mange gang de synger: takke. Bed børnene om at sætte billederne i rigtig rækkefølge.

Del papir og blyant ud. Lad børnene tegne noget de er taknemmelig for. Saml billederne sammen. Lad børnene gætte hvad hinanden er taknemmelig for.

Vi lod de små “kunstner” forklare deres egne billeder... (så bliver de ikke forlegne over at ingen kan gætte deres billeder). En lille solstråle-pige havde tegnet sig selv. Hun sagde: Jeg er taknemmelig for at være Guds barn. Mange smukke tanker blev udtrykt denne dag.

Slut af med at fortælle historien om de 10 spedalske.
 
 

SENIOR: Som ovenfor. Men leg/spil pictionary med dem, i stedet for at de tegner på papir. Medbring ordstrimler over ting som vi kan være taknemmelig for: forældre, vidnesbyrd o.s.v. Lad et barn trække en ordstrimmel fra en kasse/æske. Barnet tegner nu den velsignelse på tavlen, medens de andre børn prøver at gætte hvad det er. Jeg fortalte historien om de 10 spedalske og opfordrede børnene til at være taknemmelig for deres velsignelser.

Vi sluttede med at lære overstemmen til 3. vers af “Jeg er Guds kære barn”... velsignelser jeg får...
 
 

PS: en af vore ynglings sange er: Giv sa’ den lille bæk. Hver gang ordet “giv” bliver sunget, rejser børnene sig op - og sætter sig straks ned igen... Børnene elsker det. Der bliver stået og siddet mange gange.